Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(€ 0,40 / minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:00 uur

Wij kunnen u helpen »

Lees meer ...

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij !

Wij bellen u

binnen 30 min. terug

Naam:
Tel.:
Bel mij !

Volg Ons op

Alimentatiewijzer op Facebook Alimentatiewijzer op Linkedin Alimentatiewijzer op Twitter

Alimentatie & belasting

 
 

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor de verschuldigde belasting. In de ogen van de Belastingdienst bent u gescheiden, zodra u niet meer bij elkaar woont. Vanaf dat moment krijgt u te maken met een volledig zelfstandige belastingheffing. U moet dan beiden afzonderlijk uw eigen inkomsten en aftrekposten opgeven.

Fiscaal partner
Tijdens uw huwelijk bent u voor de Belastingdienst elkaars fiscale partner. In het jaar van de scheiding kunt u echter nog kiezen voor een fiscaal partnerschap. In onderling overleg kiest u dan, wie welk deel van de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten voor zijn rekening neemt. Een fiscaal advies kan helder maken wat voor u de meest gunstige keuze is.

Welke kosten zijn aftrekbaar?
De kosten die gemaakt worden bij een echtscheiding, zoals advocaatkosten en griffierechten, zijn maar ten dele aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Hebt u kosten gemaakt om de toegewezen of onderling afgesproken alimentatie daadwerkelijk te ontvangen, te behouden of te verhogen, dan zijn deze kosten voor de belasting aftrekbaar. U moet dan denken aan proces-, advocaat-, reis-, en incassokosten.
Laat uw advocaat zijn rekening op dit punt specificeren.

Alimentatie betalen
De Belastingdienst ziet partneralimentatie als inkomen. Dat betekent dat de betaler de alimentatie mag aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Dit geldt ook wanneer u de alimentatie ineens betaalt via een afkoopsom. Zorg er wel voor dat u de afkoopsom pas betaalt na het uitspreken van de officiële scheiding. Betaalt u voordat de scheiding officieel is uitgesproken, dan is de afkoopsom niet aftrekbaar. Een afkoopsom die niet bedoeld is om in de kosten van levensonderhoud te voorzien, is niet aftrekbaar voor de belasting. Ook wanneer er sprake is van een scheiding van tafel en bed, mag u de alimentatie niet aftrekken van uw inkomen. Betaalde kinderalimentatie is per 1 januari 2015 niet meer fiscaal aftrekbaar. 

Alimentatie ontvangen
Omdat de betaler de partneralimentatie mag aftrekken van zijn belastbaar inkomen, geniet hij fiscaal voordeel. Hierdoor kan een hogere partneralimentatie worden vastgesteld. Over dit eventueel hogere bedrag moet de ontvanger wel inkomstenbelasting betalen.
Voldoet uw ex aan zijn alimentatieverplichting door betaling van een afkoopsom? Die afkoopsom is dan belast. In de meeste gevallen is het voor beide partijen fiscaal nadelig een groot bedrag in één keer te betalen of te ontvangen. Een oplossing is het bedrag in een koopsompolis te storten bij een verzekeraar. Onze fiscalisten berekenen graag uw voordeel.
Voor kinderalimentatie gelden andere regels. De Belastingdienst ziet die alimentatie niet als inkomen, wat betekent dat u er geen belasting over hoeft te betalen. Verder zijn de kosten die u hebt gemaakt om kinderalimentatie te ontvangen niet aftrekbaar.

Brutobedragen
Het is verstandig de hoogte van partneralimentatie vast te leggen in de vorm van bruto bedragen. De partij die betaalt, brengt het bedrag in mindering op zijn bruto inkomen. De partij die ontvangt telt het bedrag bij het inkomen op en draagt uiteindelijk nog belasting af. Om het risico met betrekking tot de ontwikkelingen in inkomsten, aftrekposten en belastingtarieven op te vangen, kunnen u en uw ex-partner het beste bruto bedragen afspreken.

Overlijdensrisicoverzekering
Bij scheiding kunt u de afspraak maken een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten om de bijdrage in het levensonderhoud van u en/of uw kinderen veilig te stellen. U ontvangt dan na het overlijden van de alimentatieplichtige partner een maandelijkse uitkering of een bedrag ineens. Het is belangrijk als begunstigde, dat u de premie voor de overlijdensrisicoverzekering zelf betaalt. Zo voorkomt u mogelijke successierechten, indien de verzekering tot uitkering komt.

Nuttige informatie? Vertel het verder!