Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(€ 0,40 / minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:00 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij !

Wij bellen u

binnen 30 min. terug

Naam:
Tel.:
Bel mij !

Volg Ons op

Alimentatiewijzer op Facebook Alimentatiewijzer op Linkedin Alimentatiewijzer op Twitter

Kinderalimentatie berekenen

 
 

Bereken hier hoeveel alimentatie u dient te ontvangen of te betalen. De berekening is conform de Tremanormen zoals deze gelden begin 2015. De berekening houdt rekening met het kindgebonden budget (deze wordt in mindering gebracht op het aandeel dat ouders in de behoefte van de kinderen bijdragen), de eventueel te ontvangen zorgkorting en de draagkracht van beide ouders. Doordat er rekening gehouden wordt met het kindgebonden budget kan de behoefte aan een bijdrage lager worden.

Sinds 1 april 2013 gelden er nieuwe richtlijnen voor het berekenen van de kinderalimentatie. Deze nieuwe richtlijnen gelden voor nieuwe gevallen en voor gevallen waar een wijziging wordt aangebracht. Op 9 oktober 2015 heeft De Hoge Raad bekend gemaakt dat het kindgebonden budget niet mag worden afgetrokken van de alimentatiebehoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegenomen in de berekening van de draagkracht van de alimentatie ontvanger. Dit geldt voor alle zaken vanaf 1 januari 2013. Er is in veel gevallen een herberekening mogelijk.

Exacte berekening kinderalimentatie

Het kan zijn dat de berekende alimentatie toch te hoog uitvalt; bijvoorbeeld als er schulden zijn. De rechter past dan de aanvaardbaarheidstoets toe. Maatwerk blijft voor de complexere gevallen mogelijk en nodig! Laat u altijd goed adviseren wat in uw situatie het verstandigste is.

Let op: Onze berekeningsmodule is aangepast naar aanleiding van de uitspraak van De Hoge Raad op 9 oktober. Hierdoor valt de alimentatie in veel gevallen hoger uit. Vragen over de mogelijkheden van een herberekening? Onze juridische medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar op 0900 - 44 55 600 (€0,40/minuut). 

Uw persoonlijke situatie kan leiden tot andere resultaten! Deze berekening geldt voor kinderen tot 21 jaar.