Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(€ 0,40 / minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:00 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij !

Wij bellen u

binnen 30 min. terug

Naam:
Tel.:
Bel mij !
In samenwerking met laagsteadvocatentarief.nl

Volg Ons op

Alimentatiewijzer op Facebook Alimentatiewijzer op Linkedin Alimentatiewijzer op Twitter

Kinderalimentatie berekenen

 
 

Bereken hier hoeveel alimentatie u dient te ontvangen of te betalen. De berekening is conform de Tremanormen zoals deze gelden begin 2015. De berekening houdt rekening met het kindgebonden budget (deze wordt in mindering gebracht op het aandeel dat ouders in de behoefte van de kinderen bijdragen), de eventueel te ontvangen zorgkorting en de draagkracht van beide ouders. Doordat er rekening gehouden wordt met het kindgebonden budget kan de behoefte aan een bijdrage lager worden.

Sinds 1 april 2013 gelden er nieuwe richtlijnen voor het berekenen van de kinderalimentatie. Deze nieuwe richtlijnen gelden voor nieuwe gevallen en voor gevallen waar een wijziging wordt aangebracht.

Exacte berekening kinderalimentatie

Het kan zijn dat de berekende alimentatie toch te hoog uitvalt; bijvoorbeeld als er schulden zijn. De rechter past dan de aanvaardbaarheidstoets toe. Maatwerk blijft voor de complexere gevallen mogelijk en nodig! Laat u altijd goed adviseren wat in uw situatie het verstandigste is.

Let op: Uw persoonlijke situatie kan leiden tot andere resultaten! Deze berekening geldt voor kinderen tot 21 jaar.

Berekening
Netto gezinsinkomen
voor de scheiding
Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt.
De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. € 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

Uw netto maandinkomen
Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt.
De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. € 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

Netto maandinkomen (ex-) partner
Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt.
De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. € 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

Leeftijd(en) kind(eren)  
jr
Vul de leeftijd in van de kinderen die op het moment van de scheiding jonger zijn dan 21 jaar. Zijn dat er meer van vier? Vul dan de leeftijd in van de oudste vier kinderen.

Kindgebonden budget
voor de scheiding
per maand
Vul het bedrag in dat u ontving als kindgebonden budget tijdens uw huwelijk of het samenleven.
 
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar, wat u krijgt naast de kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van: hoeveel kinderen u heeft, de leeftijd van de kinderen en de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.
 
Let op: vul hier '0' in als u bij het gezinsinkomen een NBI heeft ingevoerd, waarin het kindgebonden budget al is opgenomen.

Kindgebonden budget
na de scheiding
per maand
Vul het bedrag kindgebonden budget in waar u (samen) recht op heeft nadat u uit elkaar bent gegaan.
 
Vanaf 2015 komen alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal € 3.050 per jaar, de zogenaamde alleenstaande ouderkop. Vul (indien van toepassing) het bedrag in inclusief deze alleenstaande ouderkop.
 
Let op: vul hier '0' in als u bij het inkomen van de persoon waar de kinderen gaan wonen een NBI heeft ingevoerd, waarin het kindgebonden budget al is opgenomen.

Waar gaan de kinderen wonen?  
Bij welke ouder wonen de kinderen na de scheiding(voor het grootste deel van de tijd) en/of staan ze ingeschreven?
Kies bij co-ouderschap voor de ouder waar de kinderen staan ingeschreven.
 
Er zijn afwijkende vormen mogelijk, bijvoorbeeld ook dat het ene kind bij de ene ouder woont en een ander bij de andere ouder. Deze afwijkende situaties vragen een aangepaste berekening die hier niet gemaakt kan worden. U kunt hier dan wel de alimentatiebehoefte en draagkracht van beide ouders berekenen. Hoe de kosten verdeeld gaan worden over de beide ouders moet dan door een specialist berekend worden.

Hoevaak zijn ze bij de ander?