Is er een alimentatieachterstand, maar is de ex-partner overleden? Ook dan is het ook mogelijk de kinder- of partneralimentatie te vorderen bij de erfgenamen. De achterstand wordt gezien als een schuld. Was er een achterstand, dan kunnen de erfgenamen hier dus uiteindelijk mee geconfronteerd worden.

Kinderalimentatie vorderen na overlijden

Zo kan het zijn dat de vader bijvoorbeeld jarenlang geen kinderalimentatie aan de moeder heeft betaald, terwijl er wel een beschikking van de rechter was. Vader komt te overlijden. De kinderen zijn ondertussen volwassen en hebben geen contact meer met moeder. Moeder kan dan besluiten om de achterstallige alimentatie bij haar kinderen (de erfgenamen) te gaan vorderen. Vorderen kan ook hierbij tot vijf jaar terug. Hierna kan niet meer worden geïnd, tenzij de verjaring is gestuit doordat moeder bijvoorbeeld binnen de verjaringstermijn een aanmaning heeft gestuurd.

Partneralimentatie

Een ander voorbeeld heeft betrekking op de partneralimentatie. De moeder van iemand is overleden. Zij had recht op partneralimentatie, maar heeft dit de laatste jaren niet meer ontvangen. De erfgenamen kunnen dit nu alsnog vorderen bij de ex van moeder.

Hulp bij vorderen

Zit jij zelf in zo’n situatie en wil je graag gaan vorderen, dan kunnen wij hier bij helpen. Neem dan gerust even contact op met onze medewerkers. Zij helpen je graag verder op weg.