Het ontvangen van een erfenis speelt in principe geen rol bij het vaststellen van de alimentatie. De hoogte van de alimentatie wordt gebaseerd op het inkomen. Een erfenis valt onder het vermogen en wordt niet gezien als inkomen. Dit wordt dus niet meegenomen in de alimentatieberekening.

Partneralimentatie

Ontvang of betaal je partneralimentatie en krijg je een erfenis, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de partneralimentatie. Je kunt dus geen verlaging of verhoging van de alimentatie aanvragen omdat de ex een erfenis heeft ontvangen.

Rente-inkomen

Rente die je krijgt over vermogen wordt wel gezien als inkomen. Het kan wel zo zijn dat de rente van een erfenis zo aanzienlijk is, dat deze rente-inkomsten wel een reden kunnen zijn voor een wijziging van de alimentatie. Jullie kunnen proberen om samen tot nieuwe afspraken te komen. Lukt dit niet, dan kan een advocaat een verzoek indienen bij de rechter om het alimentatiebedrag opnieuw te laten vaststellen.

Vincent en Paula zijn gescheiden. Vincent betaalt Paula iedere maand EUR 250,00 aan alimentatie. Na drie jaar ontvangt Paula een erfenis, waardoor zij de rest van haar leven uit de financiële zorgen is. De rente over haar erfenis is zo aanzienlijk, dat ze hiermee iedere maand ongeveer een maandinkomen ontvangt. Vincent vraagt de rechter het alimentatiebedrag op nihil te stellen. De rechter zal het verzoek van Vincent toewijzen; Paula kan nu zelf prima in haar levensonderhoud voorzien. Dit geldt ook voor schenkingen.

Kinderalimentatie

Het ontvangen van een erfenis kan wel invloed hebben op de kinderalimentatie. Als jou inkomen te laag is om de alimentatie te kunnen betalen, dan moet je het vermogen gebruiken om de alimentatie toch te blijven betalen.