Wil je de alimentatie gaan regelen en is jouw ex zelfstandig ondernemer? Dan is het belangrijk om hier hulp bij in te schakelen. Als ondernemer kun je namelijk behoorlijk goochelen met de cijfers. Het kan behoorlijk lastig zijn om de juiste cijfers boven water te krijgen. Daarnaast is het natuurlijk ook nog maar de vraag of jij enigszins inzage hebt in wat er in het bedrijf om gaat.

Tip:
Gaan jullie uit elkaar en is een van jullie zelfstandig ondernemer, dan is het berekenen van de alimentatie vaak behoorlijk lastig. Neem hiervoor altijd een specialist in de arm. Die kan ervoor zorgen dat jullie goede afspraken maken.

Kritisch bekijken jaarstukken

De winst uit de onderneming is het uitgangspunt van de draagkrachtberekening. De winst moet worden bepaald aan de hand van de jaarstukken. Hieronder vallen bijvoorbeeld de balans en de winst- en verliesrekening. Het is belangrijk om deze jaarstukken kritisch te bekijken en ze niet zonder meer voor waar aan te nemen. Stel jezelf altijd de volgende vragen:

  • Zijn de stukken opgesteld door een onafhankelijke derde of door een boekhouder of accountant die banden heeft met de onderneming. Hoe neutraal zijn de cijfers?
  • Welk belang (fiscaal, commercieel of met oog op de scheiding) dienen deze stukken.
  • Op welk tijdstip (vlak voor of na de scheiding) zijn ze gemaakt.
  • Zijn de stukken onderworpen aan een controle door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent?

Manipuleren

Als ondernemer zijnde kun je de cijfers makkelijk manipuleren. Wordt de winst kunstmatig laag gehouden, dan heeft dit ook invloed op de hoogte van het uiteindelijke alimentatiebedrag. Zorg er dan ook voor dat je iemand in de arm neemt die de cijfers goed kan interpreteren en ook aan jou kan uitleggen. Zo weet je zeker dat je jezelf niet tekort doet.

Tegenvallende resultaten onderneming

Is de alimentatie eenmaal vastgesteld, dan nog kunnen tegenvallende resultaten van de onderneming gevolgen hebben voor de alimentatie. Gaat het slecht met de onderneming, dan heeft dit invloed op de draagkracht. Dit is dan ook een reden om een verlaging van de alimentatie aan te vragen.

Wie kan er helpen?

Heb je te maken met een ex die ondernemer is of ben je zelf ondernemer? Laat je dan helpen door een specialist op dit gebied. Wij brengen je graag in contact met de juiste persoon bij jou in de buurt.