Kom je in de schuldsanering, dan zorgt dit ervoor dat je draagkracht behoorlijk daalt. Alle schulden moeten worden afgelost en zelf heb je vaak nog maar weinig te besteden. Dit heeft ook gevolgen voor de alimentatie. Kom je in de schuldsanering, dan is het belangrijk om de alimentatie op nul te laten zetten. Dit heet een nihilstelling. De nihilstelling kan worden uitgesproken door een rechter en wordt uitgesproken voor drie jaar (zo lang duurt het schuldsaneringstraject). Regel dit altijd via een advocaat. Deze kan hierbij helpen! Het is ook mogelijk om bij de schuldsanering rekening te houden met de alimentatieverplichting.

Verzoek tot nihilstelling

Kom je in een schuldsaneringstraject terecht, vraag dan altijd een nihilstelling van de alimentatie aan bij de rechtbank. Zo’n aanvraag zal door de rechter bijna altijd worden toegewezen, maar toch zijn er ook uitzonderingen.

Voorbeelden

Een aantal voorbeeldsituaties uit de praktijk:

Voorbeeld uit de praktijk

Een gescheiden man met twee kinderen uit een eerder huwelijk trouwt met een nieuwe partner. Deze nieuwe partner is echter hoofdelijk aansprakelijk voor schulden uit haar eerdere huwelijk. Ze komen in de schuldsanering terecht. De rechtbank is van mening, dat de man op huwelijkse voorwaarden met zijn nieuwe partner had moeten trouwen. Hiermee had hij kunnen voorkomen dat de kinderalimentatie in gevaar zou komen. De man moet kinderalimentatie voor zijn twee kinderen blijven betalen, ook al is hier geen rekening mee gehouden in de schuldsaneringsregeling.

Voorbeeld uit de praktijk 2

Een man en zijn nieuwe echtgenote hebben schulden gemaakt en komen in de schuldsanering. De man heeft kinderen (12 en 15 jaar) en betaalt voor hen alimentatie. De man probeert het Hof er van te overtuigen, dat de schuldenlast voor moet gaan op de alimentatieverplichting. Het Hof oordeelt dat een nihilstelling van de alimentatieverplichting in het nadeel werkt van de kinderen. Gezien de leeftijd heeft het oudste kind geen profijt van een goede afloop van de schuldsanering. De man moet gewoon aan zijn alimentatieverplichting voldoen. (Hof Amsterdam)

Voorbeeld uit de praktijk 3

Een alimentatieplichtige had zich volgens de rechtbank niet als verantwoordelijke ouder gedragen. De vader maakte de keuze zijn huis compleet nieuw in te richten, terwijl hij er geen geld voor had. Deze beslissing leverde hem alleen maar torenhoge schulden op. De jong meerderjarige dochter heeft de bijdrage van haar vader nodig voor haar studie. Volgens de rechter hoeft een jong meerderjarige niet de dupe te worden van een foute financiële keuze van de ouder. De rechtbank oordeelde dat de nihilstelling niet toegewezen werd, ook al komt de man hierdoor onder het minimum bestaansniveau. De man kan nu proberen zijn schuldsaneringsregeling gewijzigd te krijgen. (Rechtbank Zwolle-Lelystad)