De periode dat alimentatie betaald moet worden is wettelijk bepaald. Hier mag je in onderling overleg van afwijken. Het staat jullie dus vrij om onderling andere afspraken te maken over de alimentatieduur. Uiteindelijk komt op een gegeven moment de alimentatie te vervallen.

Let op:
Maken jullie onderling afspraken over de alimentatie? Zorg er dan voor jullie deze afspraken ook duidelijk op papier zetten. Zet hier ook allebei je handtekening onder. Dit voorkomt onduidelijkheid en zorgt ervoor dat je kan bewijzen dat er een afspraak is. Wil je de zekerheid dat je makkelijk kunt gaan vorderen als de ex niet betaalt, dan is het slim om jullie afspraak te laten bekrachtigen door de rechter. Een advocaat kan hierbij helpen!

Termijn kinderalimentatie

De periode dat je kinderalimentatie moet betalen is wettelijk vastgesteld. Tot 18 jaar betaal je aan de ex. Is je kind 18 jaar geworden, dan is het de bedoeling dat je de kinderalimentatie rechtstreeks overmaakt naar het kind. De alimentatieverplichting stopt wettelijk gezien bij 21 jaar. Onderling kunnen jullie in het convenant hebben afgesproken dat er langer betaald moet worden. Is dit het geval, dan is deze afspraak geldig.

Is je kind 18 jaar of ouder en stopt hij/zij met studeren en gaat fulltime werken, dan kan het kind in zijn/haar eigen levensonderhoud voorzien en is de alimentatie ook niet meer nodig. Wil je dan stoppen met betalen, dan kan dat in overleg met het kind. Lukt dit niet, dan kun je hiervoor een advocaat in de arm nemen. Is je kind ondertussen 21, dan kun je gewoon stoppen met betalen.

Partneralimentatie

Is er sprake van partneralimentatie, dan is de duur hiervan ook wettelijk vastgesteld. Om te bepalen hoe lang je recht hebt op partneralimentatie is de datum van de scheiding belangrijk. Zijn jullie voor 1 januari 2020 gescheiden, korter dan vijf jaar getrouwd en zijn er geen kinderen, dan is de alimentatieduur gelijk aan de duur van het huwelijk. Zijn jullie langer dan vijf jaar met elkaar getrouwd of hebben jullie samen kinderen, dan geldt de maximale termijn van 12 jaar. Na deze 12 jaar stopt de alimentatieplicht en kun je gewoon stoppen met betalen. Gaat de ex in de tussentijd samenwonen, dan komt daarmee ook het recht op partneralimentatie te vervallen.

Zijn jullie na 1 januari 2020 gescheiden, dan gelden er andere regels. De partneralimentatieduur wordt vanaf dat moment behoorlijk ingekort. Ben je na 1 januari 2020 gescheiden, dan zal de partneralimentatie de duur van het huwelijk worden. Hierbij is een maximum van 5 jaar. Deze nieuwe alimentatieduur geldt echter niet in alle gevallen. Er zijn een aantal uitzonderingen. Ben je minstens 15 jaar getrouwd en zit de alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd af, dan kun je aanspraak maken op partneralimentatie tot de AOW in gaat. Is de alimentatiegerechtigde op of voor 1-1-1970 geboren en zijn jullie langer dan 15 jaar getrouwd, dan geldt een maximale alimentatieduur van 10 jaar. Hebben jullie kinderen onder de 12, dan geldt nog de oude alimentatieduur van 12 jaar. De partneralimentatie stopt dan als het jongste kind 12 wordt. Zijn er bijzondere omstandigheden, dan kunnen rechters besluiten van de alimentatieduur af te wijken.

De partneralimentatie komt ook te vervallen als de ontvangende partner een eigen inkomen krijgt en in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien of gaat samenwonen.

Alimentatieduur verlengen

In sommige gevallen is het mogelijk de alimentatieduur te verlengen. Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij de rechter. Dit moet binnen drie maanden nadat de alimentatieplicht is afgelopen. Je moet wel kunnen aantonen dat het voor jou erg onredelijk is als de alimentatie wordt stopgezet.

Levenslange partneralimentatie

Zijn jullie gescheiden voor 1994, dan zit er geen maximum aan de duur van de partneralimentatie. In dat geval is de alimentatieverplichting levenslang. Als de alimentatie langer dan 15 jaar loopt kun je de rechter vragen de alimentatieplicht op te heffen. Heb je hier hulp bij nodig, dan mag je ons altijd even bellen op 088-6002803 (gebruikelijke belkosten).

Hoogte van de alimentatie

In de loop der jaren kan er veel veranderen. Misschien krijg je wel een andere baan met een hoger salaris of kom je juist in de ziektewet terecht. Of wie weet krijg je met een nieuwe partner een kindje of komt er een huwelijk. Dit soort veranderingen kunnen ook invloed hebben op de hoogte van de alimentatie. Ook vanuit de overheid zijn er zo nu en dan maatregelen die effect hebben op de alimentatie. Het is dan ook verstandig om eens in de zoveel tijd de alimentatie eens opnieuw onder de loep te nemen. Zijn er veranderingen geweest aan jouw kant of die van de ex, dan kan het slim zijn de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Zo zorg je ervoor dat de afspraken eerlijk blijven.