Betaal of ontvang je alimentatie, dan is het goed om te weten wanneer de alimentatie stopt. Zo weet je waar je aan toe bent en kun je daar ook rekening mee houden.

Wanneer stopt de kinderalimentatie?

De kinderalimentatie stopt als het kind 21 jaar oud wordt. Hier hoeft verder geen actie op ondernomen te worden. De  betaler kan gewoon stoppen met betalen. Soms maken ouders bij het regelen van de scheiding andere afspraken over de alimentatieduur. Zo komt het ook wel eens voor dat er is afgesproken dat de alimentatie wordt betaald tot het kind 23 is. Dit moet dan in het ouderschapsplan staan opgenomen. Is dit niet het geval, dan stopt de kinderalimentatie bij 21.

Is jouw zoon of dochter 18 jaar of ouder en besluit hij/zij te stoppen met school, dan kan dit ook een reden zijn om de alimentatie stop te zetten. Het kind kan vanaf dat moment fulltime aan de slag met werk en heeft de mogelijkheid een eigen inkomen te krijgen. Maak deze keuze altijd in overleg met het kind. Lukt dit niet, dan kun je de alimentatie officieel via de rechter nihil laten stellen.

Wanneer stopt de partneralimentatie?

Op dit moment is de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar. Ben je langer dan vijf jaar getrouwd geweest of zijn er tijdens jullie huwelijk kinderen geboren, dan geldt deze maximale termijn van 12 jaar. Zijn er geen kinderen en zijn jullie korter dan vijf jaar getrouwd geweest, dan is de alimentatieduur net zo lang als de duur van het huwelijk.

De partneralimentatie komt ook te vervallen als de ontvangende partner een eigen inkomen krijgt en in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien of gaat samenwonen.

Soms is het mogelijk de alimentatieduur te verlengen. De alimentatieontvanger kan dan een verzoek indienen bij de rechter. Dit kan alleen als je kunt aantonen dat het voor jou erg onredelijk is als de alimentatie stopt.

Partneralimentatie per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 gaat er op het gebied van de partneralimentatie het nodige veranderen. De duur van de partneralimentatie wordt flink ingekort en wordt teruggebracht naar maximaal 5 jaar. Deze nieuwe alimentatieduur geldt echter niet in alle gevallen. Er zijn twee uitzonderingen. Ben je minstens 15 jaar getrouwd en zit de alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd af, dan geldt een maximale alimentatieduur van 10 jaar. Hebben jullie kinderen onder de 12, dan geldt nog de oude alimentatieduur van 12 jaar. De partneralimentatie stopt dan als het jongste kind 12 wordt. Zijn er bijzondere omstandigheden, dan kunnen rechters besluiten van de alimentatieduur af te wijken.

Wijzigingen die van invloed zijn op alimentatie

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat de alimentatie stopgezet moet worden, omdat er belangrijke veranderingen zijn. Betaal jij alimentatie en raak je jouw baan kwijt, dan is het verstandig om de alimentatie eens opnieuw onder de loep te nemen. Hetzelfde geldt als je er bijvoorbeeld een kindje bij krijgt of als de ex meer gaat verdienen. Dit zijn allemaal goede redenen om de alimentatie aan te passen.

Heb jij vragen over de alimentatieduur of ben je benieuwd of de alimentatie aangepast kan worden? Leg jouw situatie voor aan onze juridische medewerkers. Zij geven je gratis advies!