Betaal of ontvang je alimentatie, dan is het goed om te weten wat de alimentatieduur is. Dus wanneer de alimentatie stopt. Zo weet je waar je aan toe bent en kun je daar ook rekening mee houden.

Wanneer stopt de kinderalimentatie?

De kinderalimentatie stopt als het kind 21 jaar oud wordt. Hier hoeft verder geen actie op ondernomen te worden. De  alimentatiebetaler kan als het kind 21 is gewoon stoppen met het betalen van de kinderalimentatie. Soms maken ouders bij het regelen van de scheiding andere afspraken over de alimentatieduur. Zo komt het ook wel eens voor dat er is afgesproken dat de alimentatie wordt betaald tot het kind 23 is. Deze afspraak moet dan in het ouderschapsplan staan opgenomen. Is dit niet het geval, dan stopt de kinderalimentatie bij 21.

Is jouw zoon of dochter 18 jaar of ouder en besluit hij/zij te stoppen met school, dan kan dit ook een reden zijn om de alimentatie stop te zetten. Het kind kan vanaf dat moment fulltime aan de slag met werk en heeft de mogelijkheid een eigen inkomen te krijgen. Maak deze keuze altijd in overleg met het kind. Zo snapt jouw zoon/dochter ook waarom je de keuze maakt om eerder te stoppen met het betalen van de alimentatie. Lukt dit niet, dan kun je de alimentatie officieel via de rechter nihil laten stellen.

Alimentatieduur partneralimentatie?

Ben je voor 1 januari 2020 gescheiden, dan geldt voor jou de maximale partneralimentatie duur van 12 jaar jaar als jullie langer dan vijf jaar getrouwd zijn geweest of samen kinderen hebben. Zijn er geen kinderen en zijn jullie korter dan vijf jaar getrouwd geweest, dan is de alimentatieduur net zo lang als de duur van het huwelijk.

Ben je na 1 januari 2020 gescheiden, dan zal de partneralimentatie de duur van het huwelijk worden. Hierbij is een maximum van 5 jaar. Deze nieuwe alimentatieduur geldt echter niet in alle gevallen. Er zijn een aantal uitzonderingen. Ben je minstens 15 jaar getrouwd en zit de alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd af, dan kun je aanspraak maken op partneralimentatie tot de AOW in gaat. Is de alimentatiegerechtigde op of voor 1-1-1970 geboren en zijn jullie langer dan 15 jaar getrouwd, dan geldt een maximale alimentatieduur van 10 jaar. Hebben jullie kinderen onder de 12, dan geldt nog de oude alimentatieduur van 12 jaar. De partneralimentatie stopt dan als het jongste kind 12 wordt. Zijn er bijzondere omstandigheden, dan kunnen rechters besluiten van de alimentatieduur af te wijken.

De partneralimentatie komt ook te vervallen als de ontvangende partner een eigen inkomen krijgt en in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien of gaat samenwonen.

Soms is het mogelijk de alimentatieduur te verlengen. De alimentatieontvanger kan dan een verzoek indienen bij de rechter. Dit kan alleen als je kunt aantonen dat het voor jou erg onredelijk is als de alimentatie stopt.

Welke veranderingen hebben invloed op de alimentatie

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat de alimentatie stopgezet moet worden, omdat er belangrijke veranderingen zijn. Betaal jij alimentatie en raak je jouw baan kwijt, dan is het verstandig om de alimentatie eens opnieuw onder de loep te nemen. Hetzelfde geldt als je er bijvoorbeeld een kindje bij krijgt of als de ex meer gaat verdienen. Dit zijn allemaal goede redenen om de alimentatie aan te passen.

Ben jij benieuwd of ik jouw geval de alimentatie aangepast kan worden? Leg jouw situatie voor aan onze juridische medewerkers. Zij bekijken samen met jou wat de juridische mogelijkheden zijn en brengen je eventueel in contact met een advocaat om hierbij te helpen.