Uithuisplaatsing heeft veel invloed op een gezin. Bij uithuisplaatsing worden kinderen bijvoorbeeld in een pleeggezin of instelling geplaatst. Vaak gebeurt dit als kinderen niet langer thuis kunnen blijven, vanwege de thuissituatie of vanwege hun gedrag. Als de kans groot is dat het kind niet op korte termijn weer thuis zal komen, dan zal dit ook effect hebben op de kinderalimentatie. De verzorgende ouder heeft op dat moment immers geen kosten meer voor het onderhoud van het kind.

Verlaging kinderalimentatie

Bij uithuisplaatsing vallen veel kosten van de verzorgende ouder weg. Op dat moment geldt dat de behoefte van een kind dat uit huis is geplaatst, wordt beperkt tot de kosten die de verzorgende ouder ook daadwerkelijk maakt (kleding, schoenen enz). De alimentatieontvanger moet wel kunnen bewijzen dat deze kosten zijn gemaakt. Als een kind uit huis wordt geplaatst, is dit dus een goede reden voor een verlaging van de alimentatie, omdat de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden aanzienlijk minder zullen zijn. De alimentatieplichtige ouder kan dan om een verlaging van de kinderalimentatie vragen via een advocaat.

Uithuisplaatsing en alimentatieverlaging

Heb je hulp nodig om een verlaging van de alimentatie te regelen? Onze juridische medewerkers brengen je graag in contact met de juiste specialist bij jou in de buurt. Bel ons op telefoonnummer 088-6002803 (gebruikelijke belkosten) of vul het contactformulier in.