Als je een hypotheek afsluit wordt er rekening gehouden met de waarde van je woning, het inkomen en de financiële verplichtingen. Alimentatie valt ook onder deze financiële verplichtingen en kan hier dus invloed op uitoefenen.

Partneralimentatie

Betaal je partneralimentatie, dan is dit een financiële verplichting. Bij het berekenen van jouw leencapaciteit wordt het bedrag dat jij aan partneralimentatie betaalt afgetrokken van jouw inkomen. Uiteindelijk kun je hierdoor dus minder lenen.  De spelregels hiervoor verschillen per hypotheekverstrekker.

Ontvang je partneralimentatie, dan kan deze partneralimentatie ervoor zorgen dat je een hogere hypotheek kan afsluiten. Partneralimentatie wordt namelijk gezien als inkomen en mag soms worden meegenomen in de berekening voor de hypotheek. Dit kan helpen om, ondanks je niet al te hoge inkomen, toch een hypotheek te kunnen krijgen. Dit is echter niet vanzelfsprekend, aangezien alimentatie voor de bank een onzekere inkomensfactor is.

Kinderalimentatie

Het betalen of ontvangen van kinderalimentatie heeft geen invloed op het krijgen van een hypotheek. Kinderalimentatie wordt namelijk niet als inkomen gezien.

Maatwerkadvies

Een echtscheiding kan een goede reden zijn voor een herziening van de hypotheek. Alles verandert, waardoor eerdere hypotheekkeuzes niet langer aansluiten bij jouw situatie. Je komt dan met vragen te zitten. Kan ik in mijn woning blijven wonen nu ik naast de woonlasten ook alimentatie moet betalen? Verandert mijn draagkracht? Moet ik meer alimentatie betalen, als mijn hypotheek vervalt? Schakel op tijd de hulp van een deskundige in. Hierbij kun je denken aan een financieel adviseur of de hypotheekverstrekker.

Draagkracht

Bij het berekenen van de alimentatie spelen jouw daadwerkelijke woonlasten meestal geen rol. Normaal gesproken wordt er namelijk gerekend met een forfaitair bedrag aan woonlasten. Dit betekent dat er met een vast bedrag wordt gerekend.  Hierbij wordt ervan uitgegaan dat je 1/3 deel van je inkomen mag besteden aan huur of hypotheek. Een verhoging of verlaging van de hypotheek heeft daardoor niet altijd invloed op de alimentatie. Alleen als jullie alimentatie met de daadwerkelijke woonlasten is berekend, dan kan het invloed hebben. Is jouw hypotheek extreem hoog of juist extreem laag, dan kan dit wel worden meegenomen in de berekening.