Alimentatie & ouderlijk gezag

Onderhoudsplicht

Ouders hebben de plicht de kosten van opvoeding en verzorging van hun kinderen te betalen. Deze verplichting hoeft niet alleen voor een ouder te gelden. Een stiefouder of niet-ouder die het gezamenlijk gezag heeft met één van de juridische ouders, heeft ook een onderhoudsplicht.

Huwelijk

Wanneer de stiefouder met de eigen ouder van het kind getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, heeft de stiefouder een onderhoudsplicht mits het kind tot het gezin van de stiefouder en de eigen ouder behoort. De stiefouder hoeft in deze situatie geen gezag over het kind te hebben. De onderhoudsplicht eindigt bij beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Ouderlijk gezag

Het gezag dat wordt uitgeoefend door twee ouders of door één ouder, is het ouderlijk gezag. Bij twee ouders heet dit gezamenlijk ouderlijk gezag. Dit gezag omvat de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen. Na een scheiding blijven de ouders ook het gezamenlijk ouderlijk gezag uitoefenen. Eenhoofdig gezag is ook mogelijk, hiervoor moet door (één van) de ouders een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Wanneer het belang van het kind voorop staat, wordt het verzoek ingewilligd en is één van de ouders belast met het ouderlijk gezag.

Gezamenlijk gezag

Gezag dat wordt uitgeoefend door een ouder en een niet-ouder samen, heet gezamenlijk gezag. Dit kan bijvoorbeeld de vriend of vriendin van de ouder zijn die het kind samen met de ouder verzorgt en opvoedt.

Wanneer de niet-ouder samenwoont met de eigen ouder en ze oefenen geen gezamenlijk gezag uit, dan bestaat er geen onderhoudsplicht voor de niet-ouder. Bij gezamenlijk gezag bestaat er wel een onderhoudsplicht en deze duurt zolang het gezamenlijk gezag gevoerd wordt. Gezamenlijk gezag kan op gemeenschappelijk verzoek van de met het gezag belaste ouder en de niet-ouder door de rechter toegekend worden. De niet met het gezag belaste ouder moet gehoord worden en mag bezwaar maken.

Bijzondere situaties

Nooit meer dan twee mensen kunnen het gezag over een kind hebben. Bij onderhoudsplicht ligt dat anders. Er kunnen door een tweede huwelijk bijzondere situaties ontstaan waarbij drie personen onderhoudsplicht hebben. De vader, de moeder en de stiefouder staan op gelijke voet in de bijdrage aan het onderhoud van de minderjarige kinderen. Er is geen verschil in rang of stand.

Bij het vaststellen van het alimentatiebedrag wordt rekening gehouden met de behoefte en met de draagkracht van de onderhoudsplichtigen. De rechter moet niet alleen rekening houden met ieders draagkracht, maar ook met de bijzondere verhouding waarin ieder van de onderhoudsplichtigen tot de minderjarige kinderen staan. Hoeveel ieder uiteindelijk moet betalen is per situatie verschillend.

Direct hulp nodig?
 

088-6002803

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

Alimentatiewijzer op Facebook Alimentatiewijzer op Linkedin Alimentatiewijzer op Twitter