“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Alimentatie en belasting

  • Partneralimentatie wordt gezien als inkomen.
  • Hier moet dan ook belasting over worden betaald.
  • Wordt de alimentatie afgekocht, check dan altijd de fiscale gevolgen!
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Lees voor

Als jij en je partner uit elkaar gaan, heeft dat ook gevolgen voor de belastingen. In de ogen van de Belastingdienst zijn jullie gescheiden, zodra jullie niet meer bij elkaar wonen. Vanaf dat moment krijg je te maken met een volledig zelfstandige belastingheffing. Jullie moeten dan afzonderlijk jullie eigen inkomsten en aftrekposten opgeven.

Tip:
Wil je alvast een beetje weten hoe je inkomen er straks uit komt te zien? Kijk dan ook eens op Toeslagen.nl. Zo weet je op dat gebied in ieder geval alvast waar je aan toe bent!

Fiscaal partner

Zijn jullie getrouwd? Dan worden jullie door de Belastingdienst gezien als fiscale partners. Je kunt ervoor kiezen om het jaar van de scheiding nog af te wikkelen als fiscaal partners. In onderling overleg kiezen jullie dan, wie welk deel van de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten voor zijn rekening neemt. Soms kan het slim zijn om eens advies te vragen aan een financieel adviseur om te bekijken wat voor jullie op fiscaal gebied de meest gunstige keuze is.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Ga je alimentatie ontvangen, dan kun je sommige kosten die je moet maken om dit te regelen aftrekken van de belasting. Hierbij gaat het om de kosten die je maakt om partneralimentatie te gaan ontvangen, te behouden of te verhogen. Je kunt dan denken aan proces-, advocaat-, reis-, en incassokosten. Laat de advocaat zijn rekening op dit punt specificeren. De mogelijkheid om kosten af te trekken geldt alleen in het geval van partneralimentatie.

Alimentatie betalen

De Belastingdienst ziet partneralimentatie als inkomen. Betaal je partneralimentatie, dan betekent dit dat je de alimentatie mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit geldt ook als je de partneralimentatie in een keer betaalt via een afkoopsom. Zorg er wel voor dat je de afkoopsom pas betaalt na het officieel inschrijven van de scheiding. Betaal je dit te vroeg en is de scheiding nog niet officieel, dan is de afkoopsom niet aftrekbaar. Zijn jullie gescheiden van tafel en bed, dan mag je de alimentatie niet aftrekken. Kinderalimentatie is op geen enkele manier aftrekbaar.

Let op:
Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie stapsgewijs verlaagd. Waar je op dit moment nog 51,95% van de partneralimentatie mag aftrekken van de belasting, wordt dit teruggebracht tot 37%. Een flink verschil en daarmee ook een goede reden voor een herberekening en verlaging van de alimentatie. Meer weten? Wij helpen je graag!

Alimentatie ontvangen

Ontvang je partneralimentatie? Dan wordt dit gezien als inkomen. Hier moet je dus belasting over betalen. Maken jullie onderling afspraken over het afkopen van de alimentatie en krijg je het bedrag in één keer, dan is ook dat bedrag belast. In de meeste gevallen is het voor beide partijen fiscaal nadelig een groot bedrag in één keer te betalen of te ontvangen. Een oplossing is het bedrag in een koopsompolis te storten bij een verzekeraar.

Voor kinderalimentatie gelden andere regels. De Belastingdienst ziet die alimentatie niet als inkomen. Hier hoeft dus ook geen belasting over betaald te worden. Ook de kosten die je maakt om kinderalimentatie te ontvangen zijn niet aftrekbaar.

Alimentatie afkopen

Spreken jullie af dat de partneralimentatie in een keer wordt afgekocht, dan kan dit op fiscaal gebied nogal wat gevolgen hebben. Dit geldt vooral voor de alimentatieontvanger. Door het ontvangen van een groot bedrag in een keer kan het zijn dat je in een andere belastingschaal terecht komt. Je betaalt dan heel wat meer belasting dan eigenlijk nodig is. Laat je dan ook altijd goed informeren!

Overlijdensrisicoverzekering

Bij een scheiding kun je de afspraak maken een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten om de bijdrage in het levensonderhoud van jou en/of jouw kinderen veilig te stellen. Je ontvangt dan na het overlijden van de alimentatieplichtige partner een maandelijkse uitkering of een bedrag ineens. Het is belangrijk als begunstigde, dat je de premie voor zo’n overlijdensrisicoverzekering zelf betaalt. Zo voorkom je mogelijke successierechten, als de verzekering tot uitkering komt. Een andere veiligheidsmaatregel is de alimentatieverzekering.

Meer informatie