“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Scheiden & bemiddeling

  • In goed overleg uit elkaar? Schakel een mediator in om jullie te helpen om goede afspraken te maken!
  • De mediator begeleidt jullie van begin tot eind van de scheiding.
  • Vragen of op zoek naar de juiste mediator? Wij helpen je graag!

Scheiden is geen pretje. In de praktijk blijkt toch iedere keer weer dat het vaak best moeilijk is om goede afspraken te maken waarin jullie je allebei kunnen vinden. Het is moeilijk om begrip voor elkaar op te brengen. Jullie hebben ineens tegengestelde belangen en dat maakt het niet makkelijker.  Doordat jullie hier allebei voor jezelf zo goed mogelijk uit willen komen, ontstaan er discussies en ruzies.  Kunnen jullie hierdoor helemaal niet meer overleggen, dan zullen er advocaten aan te pas moeten komen. Geen fijne situatie. Wil je deze strijd voorkomen, dan zou echtscheidingsbemiddeling, beter bekend als mediation misschien een goede oplossing kunnen zijn.

Let op:
Op onze andere site Echtscheiding-Wijzer.nl vind je nog meer informatie over mediation en echtscheidingsbemiddeling.

Scheiden en bemiddelen

Echtscheidingsbemiddeling of mediation gaat uit van oplossingen. Een mediator gaat met jullie samen om tafel en is altijd neutraal. Het doel is om in goed overleg tot afspraken te komen. De mediator helpt jullie om op vrijwillige basis en in goed vertrouwen met elkaar te praten. De mediator zorgt dat jullie gesprekken goed verlopen, dat overal aan gedacht wordt en dat alle afspraken op de juiste manier op papier worden gezet. Mediation verloopt vaak soepeler dan een proces bij de rechter. Jullie hebben samen de afspraken gemaakt, waardoor er geen sprake is van een winnaar en een verliezer. Dat maakt het allemaal een stuk prettiger.

Wanneer kun je het beste bemiddelen bij scheiden?

Mediation is eigenlijk een goede methode voor het oplossen van alle conflicten. Vooral wanneer jullie in de toekomst nog met elkaar te maken krijgen, omdat jullie bijvoorbeeld samen kinderen hebben, is bemiddeling aan te raden. Voor de kinderen is het hoe dan ook beter als jullie op een harmonieuze manier uit elkaar kunnen gaan en ook na die tijd nog met elkaar door één deur kunnen.

Hoe werkt mediation bij scheiden?

Onder begeleiding van een mediator gaan jij en jouw partner afspraken maken. De mediator is een onafhankelijke partij en zorgt ervoor dat jullie eerlijk en respectvol met elkaar gaan overleggen. Hij of zij kiest dus geen partij, maar zorgt ervoor dat jullie allebei jullie verhaal kunnen doen en dat er ook naar elkaar geluisterd wordt. Hierdoor wordt duidelijk wat jullie belangen zijn. Vervolgens gaat de mediator met jullie op zoek naar oplossingen. Hij of zij zorgt er ook voor, dat er alleen dingen afgesproken worden, die juridisch gezien ook mogen en kunnen.

De vier stappen bij bemiddeling/mediation

  1. Intakegesprek: de mediator legt nog eens duidelijk uit wat mediation is en wat er precies zal gebeuren. Ook tekenen jullie allebei een mediation-overeenkomst. Hierin staat dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat deelname vrijwillig is en dat je actief deelneemt aan de gesprekken. Je kunt trouwens met mediation stoppen wanneer je wilt. Maar zo lang je niet gestopt bent, mag je ook niet naar de rechter stappen.
  2. Verkenningsfase: de mediator begeleidt jullie bij de analyse van het conflict. Wat is er nou eigenlijk aan de hand en wat moet er geregeld. worden. Jullie standpunten en belangen worden duidelijk op een rijtje gezet. Aan het eind van deze fase vraagt de mediator of jullie willen zoeken naar een oplossing, waarin het belang van jullie allebei naar voren komt.
  3. Onderhandelingsfase: jullie dragen allebei een aantal mogelijke oplossingen aan en houden daarbij in het achterhoofd dat de oplossingen voor allebei interessant moeten zijn.
  4. Slotakkoord: de mediator stelt uiteindelijk een convenant op. Daarin staat welke afspraken jullie samen hebben gemaakt over de scheiding. Dit document kan vervolgens worden ingediend bij de rechter.

Indienen bij de rechter

Zijn jullie getrouwd? Dan zal de scheiding moeten worden ingediend bij de rechter. Wonen jullie alleen samen, dan is dit niet verplicht. Toch is het ook dan verstandig om de afspraken die jullie hebben gemaakt te laten bekrachtigen door de rechter. Veel mediators kunnen dit niet zelf. Dit betekent dus dat er naast de mediator ook nog een advocaat ingeschakeld moet worden om de afspraken officieel te maken. Dit brengt weer extra kosten met zich mee. Om dit op te lossen werken wij alleen samen met mediators die zijn aangesloten bij een advocatenkantoor, waardoor je niet onnodig extra kosten hoeft te maken.

Wat kost mediation?

Een mediator rekent meestal een uurloon. Soms is er ook een vaste prijs-afspraak mogelijk. Net als bij advocaten werken ook mediators op basis van een toevoeging. Dit betekent dat de overheid de kosten betaalt als jouw inkomen onder een bepaalde grens ligt. In dat geval betaal je alleen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor mediation is overigens lager dan die voor een advocaat. Ook zijn er een aantal rechtsbijstandsverzekeringen die een mediationtraject in bepaalde gevallen vergoeden.

Ben je op zoek naar een goede mediator om jullie te helpen bij de scheiding? Wij helpen je graag op weg en brengen je vrijblijvend in contact met een specialist op het gebied van echtscheidingsbemiddeling bij jullie in de buurt.

Meer informatie