“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kinderalimentatie

  • Ben jij niet de verzorgende ouder, dan zul je kinderalimentatie moeten betalen.
  • De hoogte van de kinderalimentatie is van veel factoren afhankelijk.
  • Alimentatieberekening nodig? Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Lees voor

Alimentatieplicht

Vaak wonen kinderen na een scheiding voornamelijk bij één van de ouders. Dit is de verzorgende ouder. Met de andere ouder is er een omgangsregeling. Dit is de niet-verzorgende ouder. De niet-verzorgende ouder is verplicht om financieel voor de kinderen te blijven zorgen. Dit heet een onderhoudsplicht of alimentatieplicht. Het bedrag dat voor het onderhoud van de kinderen wordt betaald heet de kinderalimentatie. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de omgangsregeling. Hoe meer omgang je hebt, hoe minder alimentatie je hoeft te betalen.

Wat valt onder de alimentatie

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz. Normaal gesproken hoeft er dus los van de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer gedaan te worden. Natuurlijk kunnen jullie onderling afspreken om hier van af te wijken. Zo worden er vaak in een convenant nog aparte afspraken gemaakt over schoolkosten. Worden hier geen aparte afspraken over gemaakt, dan vallen ook deze kosten onder de alimentatie en zal de verzorgende ouders deze kosten moeten betalen.

Duur kinderalimentatie

De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of je ook alimentatie betaalt aan kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn (jongmeerderjarigen) hangt af van het feit of zij nog studeren of in hun eigen onderhoud voorzien. Gaan zij nog gewoon naar school, dan loopt de alimentatie gewoon door. Stoppen zij met school en gaan ze werken, dan kun je ervan uit gaan dat zij zichzelf kunnen onderhouden en is het wellicht mogelijk om te stoppen met de alimentatie. Doe dit nooit zomaar. Overleg eerst met het betreffende kind of vraag een specialist om advies!

Let op:
Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig.

Afspraken over kinderalimentatie

Jij en je ex-partner mogen samen afspraken maken over de kinderalimentatie. Het is echter wel verstandig de afspraken officieel vast te laten leggen en te laten bekrachtigen door de rechter. Pas dan kun je ook echt rechten ontlenen aan de gemaakte afspraken en kun je gaan vorderen als de ex besluit niet te betalen. Zijn jullie getrouwd en gaan jullie scheiden, dan zijn jullie sowieso verplicht een officieel ouderschapsplan op te stellen. Bij samenwonen is die verplichting er niet, maar verstandig is het wel.

Als je samen geen afspraken kunt maken

Komen jullie er samen niet uit, dan kun je de rechter vragen de kinderalimentatie te bepalen. Ook stelt de rechter vast wanneer en onder welke voorwaarden de betalingen plaatsvinden. Het is verstandig om je in dit geval bij te laten staan door een juridisch adviseur. Deze zorgt ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt of dat je niet teveel betaalt.

Hoogte kinderalimentatie

Het uitgangspunt bij kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er qua levensstandaard zo min mogelijk op achteruitgaat. Voor het kind moet de situatie bij beide ouders ongeveer gelijk zijn. De rechter stelt de hoogte van de kinderalimentatie vast op basis van de volgende punten:

  • de behoefte van een kind;
  • het gezinsinkomen;
  • de draagkracht;
  • de omgangsregeling;
  • de hoogte van het kindgebonden budget.

Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de Trema-normen.

Let op:
De draagkracht is een belangrijk punt in de alimentatieberekening. Je moet het bedrag dat wordt vastgesteld immers wel kunnen betalen. In de praktijk valt dan ook meestal niet te voorkomen dat kinderen er toch altijd een beetje op achteruit gaan. Dat is ook logisch. Er valt ineens een heel inkomen weg.

Weten waar een rechter in jouw geval van uitgaat? Wij geven je een indicatie in onze berekening van de kinderalimentatie. Wil je een complete onafhankelijke alimentatie berekening laten maken, dan kunnen wij daar ook bij helpen.

Zorgkorting

Heb je een omgangsregeling, dan kom je in aanmerking voor zorgkorting. Deze zorgkorting varieert van 5 tot 35 procent en is afhankelijk van het aantal dagen dat de kinderen bij jou zijn. Hoe meer dagen de kinderen bij je zijn, hoe hoger de zorgkorting. Dit is, omdat jij op die dagen zelf al de kosten van de kinderen hebt.

Heb je de kinderen minder dan 1 dag per week, dan geldt een zorgkorting van 5%. Heb je de kinderen gemiddeld 1 dag per week, dan wordt een zorgkorting van 15% toegepast. Bij een gemiddelde van 2 dagen per week kun je uitgaan van een korting van 25%. Bij 3 dagen per week is deze korting 35%. Het is toegestaan om in goed overleg van deze percentages af te wijken.

Tip:
In onze berekenmodule voor de kinderalimentatie kun je duidelijk zien wat voor invloed de zorgkorting heeft op de te betalen kinderalimentatie. Wijkt jullie situatie af van de standaarden en kom je er niet helemaal uit, dan helpen wij je graag verder.

Meer informatie