“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Alimentatieplicht beëindigen

  • Wanneer stopt de partneralimentatie?
  • De kinderalimentatie loopt tot de kinderen 21 jaar oud zijn.
  • Zowel kinder- als partneralimentatie kunnen tussentijds worden aangepast.
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Lees voor

Alimentatieplicht beëindigen

Het staat jullie vrij om samen afspraken te maken over de duur van de partneralimentatie. Hebben jullie hier niets over afgesproken, dan geldt automatisch de wettelijke termijn. Na deze periode komt er een einde aan de alimentatieplicht. Maar wat is nou precies die wettelijke termijn?

Zijn jullie voor 1 januari 2020 gescheiden, dan geldt een maximale duur voor partneralimentatie is op dit moment 12 jaar. Duurde het huwelijk niet langer dan vijf jaar en hebben jullie geen kinderen, dan is de termijn voor de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Deze wettelijke termijnen gelden ook bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Vanaf 1 januari 2020 wordt dit anders. Vanaf dat moment is de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen. Ben je 15 jaar getrouwd en kun je binnen 10 jaar aanspraak maken op je AOW, dan kun je aanspraak maken op de partneralimentatie tot de AOW ingaat. Ben je geboren op of voor 01-01-1970 en minstens 15 jaar getrouwd? Dan geldt een maximale partneralimentatieduur van 10 jaar. Zijn er kinderen jonger dan 12? Dan loopt de partneralimentatie door tot het jongste kind 12 wordt.

De partneralimentatie eindigt als:

Zodra de alimentatieplicht eindigt, kan de ontvanger in bijzondere gevallen de rechter om een verlenging vragen. Dit moet binnen drie maanden. De rechter kent dit verzoek alleen toe als de beëindiging bijzonder onredelijk is.

Samen de partneralimentatieverplichting beëindigen

Willen jullie afzien van alimentatie? Of samen de partneralimentatieverplichting beëindigen? Dan kun je dit schriftelijk vastleggen. Meestal gebeurt dit via een advocaat of notaris. Jullie moeten de schriftelijke verklaring allebei ondertekenen. Zijn jullie het hier over eens, dan hoeven jullie hiermee verder niet naar de rechtbank.

Tip:
Wist je dat de gemeente je kan verplichten om toch afspraken te maken over de partneralimentatie als je in de bijstand komt! Zij trekken zich er niets van aan dat jullie onderling andere afspraken hebben gemaakt.

Alimentatieplicht via de rechter beëindigen

De alimentatieplicht beëindigen kan alleen als hier een goede reden voor is. Daarnaast is het soms mogelijk om de alimentatie te verlagen of te verhogen. Betaal je partneralimentatie en ben je erachter gekomen dat de ex ondertussen samenwoont? Dan heb je een reden om de alimentatie te beëindigen. Je moet dan wel kunnen bewijzen dat er sprake is van samenwonen.

Ben je je baan kwijt geraakt of heb je op een andere manier minder draagkracht gekregen, dan is dit een goede reden om de alimentatie te verlagen. Ontvang je alimentatie en heb je te horen gekregen dat de ex een hoger inkomen heeft, dan is er wellicht een verhoging mogelijk. Wil de ex niet meewerken aan een verandering, dan kun je dit regelen via de rechter. Een advocaat zal hiervoor een verzoekschrift bij de rechter moeten indienen. Op basis van dit verzoekschrift en het verweer van de tegenpartij neemt de rechter een beslissing.

Wil je een verandering van de alimentatie en werkt de ex niet mee, dan heb je hier juridische hulp bij nodig. Wil je weten of er in jouw situatie een wijziging mogelijk is en wat de mogelijkheden zijn? Onze medewerkers kunnen aan de hand van jouw situatie goed inschatten of het zinvol is om naar de rechter te gaan en brengen je graag in contact met de juiste advocaat.

Louis betaalt al vijf jaar lang partneralimentatie aan zijn ex Ilona. Ilona heeft ondertussen al een poosje een nieuwe vriend en Louis heeft het vermoeden dat zij al een poosje samenwonen. Zijn ex ontkent dit en zij en haar vriend staan ook niet officieel op één adres ingeschreven.

De volwassen zoon van Louis en Ilona woont vlak bij zijn moeder in de buurt en bevestigt dat de vriend iedere week zo’n vijf nachten bij Ilona blijft slapen. Louis vindt het heel vervelend dat er op zo’n manier misbruik van hem wordt gemaakt en overweegt naar de rechter te stappen om de partneralimentatie te stoppen. Als eiser zal hij wel zelf moeten bewijzen dat de ex inderdaad samenwoont. Hij heeft het er met zijn zoon over. Deze is bereid om te getuigen in de rechtszaal als dat nodig is. Ook besluit Louis een week lang iedere dag een foto te maken van de nieuwe vriend die het huis van zijn ex binnenstapt.

Voordat hij naar de rechter stapt besluit Louis om nog één keer de confrontatie aan te gaan. Hij vertelt Ilona precies wat hij van plan is en welke bewijzen hij heeft. Tot zijn grote verbazing besluit zij dat het niet handig is om hiermee de rechtszaal in te gaan en mag hij de partneralimentatie stopzetten.

Kinderalimentatie beëindigen

De duur van kinderalimentatie is in de wet vastgelegd en duurt tot het kind 21 is. Je mag hier niet van afwijken. Wel kan het bedrag aangepast worden als daar een goede reden voor is. Ben je je baan kwijtgeraakt en kun je de kinderalimentatie niet meer betalen, dan is dat een goede reden voor een herziening van de alimentatie. Ook als ontvanger kun je een verhoging vragen als er belangrijke veranderingen zijn op het gebied van de draagkracht.  De alimentatieverplichting vervalt, zodra het kind 21 jaar wordt. Bij kinderen tussen de 18 en 21 jaar oftewel jongmeerderjarigen, hangt deze verplichting af van de economische zelfstandigheid van het kind. Met andere woorden: is het kind al in staat financieel voor zichzelf te zorgen, dan kan dit betekenen dat de alimentatie stopgezet kan worden. Dit kan pas als het kind een inkomen heeft op bijstandsniveau en niet meer studeert.

Meer informatie