Om te bekijken wat iemand aan alimentatie kan betalen, zonder in de financiële problemen te komen, wordt er een draagkrachtberekening gemaakt. De hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie is totaal afhankelijk van deze draagkracht. De alimentatiebetaler kan namelijk nooit meer alimentatie betalen dan zijn/haar draagkracht toelaat.

Draagkracht

De draagkrachtberekening is een complexe berekening, waarbij inkomsten en uitgaven het belangrijkst zijn. Wat is je inkomen? Wat betaal je aan hypotheek en andere vaste lasten? Zijn er schulden uit het huwelijk? Dit zijn allemaal zaken die een belangrijke rol spelen in de berekening. Het is lastig om zo’n berekening zelf te maken. Bij het onderling maken van afspraken over de alimentatie zorgt dit vaak voor discussies. Wat moet er wel en wat moet er niet in meegenomen worden? Leef je niet in een te duur huis?

Om dit soort discussies te voorkomen, is het verstandig om het maken van de draagkrachtberekening aan een specialist over te laten. Kunnen jullie nog goed met elkaar overleggen, dan kunnen wij eventueel een berekening maken. Het inschakelen van een mediator is ook een mogelijkheid. Is goed overleg niet meer mogelijk, dan kun je terecht bij een advocaat.

Hulp bij draagkrachtberekening

Ben je op zoek naar hulp bij het maken van een draagkrachtberekening of bij het vaststellen van de alimentatie? Neem dan gerust even contact op met onze juridische medewerkers. Zij kunnen samen met jou bekijken welke weg je het beste kunt bewandelen. Bellen kan ook 088-6002803 (gebruikelijke belkosten). Contact met ons is altijd gratis en vrijblijvend!

De maximale draagkracht

De maximale draagkracht is afhankelijk van het inkomen, de woonlasten, belastingvoordelen en andere financiële verplichtingen. Vaak is het zo dat de totale alimentatiebehoefte groter is dan de draagkracht. In dat geval gaat kinderalimentatie altijd voor partneralimentatie. Hieronder vind je een voorbeeld.

Voorbeeld:
Voorbeeld maximale draagkracht

Marjan en Kees gaan scheiden. Zij hebben twee jonge kinderen. Kees heeft inkomen, Marjan niet. De rechter bepaalde dat de maandelijkse kinderalimentatie in totaal € 200,00 bedraagt. De partneralimentatie voor Marjan is berekend op € 300,00. Volgens de uitgevoerde draagkrachtberekening kan Kees maximaal € 350,00 aan alimentatie betalen. Dit resulteert in onderstaande verdeling;

 Maximale alimentatie per maand  € 350,00
 Kinderalimentatie  € 200,00
 Partneralimentatie per maand  € 150,00

Kinderalimentatie gaat altijd voor partneralimentatie. Daardoor ontvangt Marjan maar € 150,00 aan partneralimentatie.

Een draagkrachtberekening maken is niet makkelijk. Het kan verstandig zijn om hierbij de hulp van een deskundige in te schakelen. Heb jij hulp nodig? Schakel via ons aanvraagformulier een financieel deskundige in om deze berekeningen voor jou te maken.

Verandering in draagkracht

Verandert er iets in de draagkracht, dan heeft dat vaak ook gevolgen voor de alimentatie. Dit geldt voor beide kanten. Verliest een van beiden zijn/haar baan, dan kan dit een reden zijn om de alimentatie aan te passen. Hetzelfde geldt voor gebeurtenissen als samenwonen (alleen bij partneralimentatie), hertrouwen, de geboorte van een kindje en wijziging van de omgangsregeling. Wellicht kunnen jullie in goed overleg tot een nieuwe afspraak komen. Lukt dit niet, dan kan dit via een advocaat geregeld worden.

Draagkracht berekenen

Is jouw persoonlijke situatie of die van de ex veranderd en twijfel je aan de redelijkheid van de alimentatie? Onze juridische medewerkers kunnen samen met jou bekijken of het zinvol kan zijn om actie te ondernemen. Leg je situatie vrijblijvend aan ons voor via het aanvraagformulier. Wij geven je advies waar je weer mee verder kan.