Alimentatie en studiefinanciering

Als je kind gaat studeren kan hij/zij studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Een basisbeurs krijgt je kind sowieso. Daarnaast kun je ook nog een aanvullende beurs aanvragen. Het inkomen van de ouders bepaald uiteindelijk of de student de aanvullende beurs kan krijgen of niet. Er wordt van uit gegaan dat beide ouders kunnen helpen met het betalen van de studie. Verdienen de ouders niet genoeg, dan kan er een aanvullende beurs worden verstrekt.

Ouderlijke bijdrage

Door de DUO wordt aan de hand van de inkomens van beide ouders een ouderlijke bijdrage vastgesteld. Dit is het bedrag dat jullie als ouders zouden moeten bijdragen in de studie van jullie kind.  De overheid gaat er van uit dat jullie als ouders dit bedrag zelf aan jullie kind betalen.  Dit bedrag kan afwijken van het bedrag dat er aan kinderalimentatie wordt betaald. Het gaat hier alleen om de biologische ouders. Stiefouders en pleegouders spelen geen rol in deze berekening. De ouderlijke bijdrage die wordt vastgesteld wordt in mindering gebracht op de aanvullende beurs.

De alimentatie

Is de ouderlijke bijdrage lager of gelijk aan de kinderalimentatie, dan is er niet zoveel aan de hand. Is de ouderlijke bijdrage hoger dan de kinderalimentatie die wordt betaald, dan is dit voor het kind een goede reden om meer kinderalimentatie te vragen. Dit kan eventueel via de rechter. Wanneer een ouder de ouderlijke bijdrage, volgens de Wet studiefinanciering betaalt, dan heeft dat bedrag invloed op de draagkracht. Dit kan weer van invloed zijn op de hoogte van de partneralimentatie.

Regeling weigerachtige ouders

Kinderalimentatie wordt gezien als ouderlijke bijdrage. Als een kind kan aantonen, dat het al tenminste een jaar lang geen alimentatie ontvangt, kan hij of zij een beroep doen op een regeling van de DUO. Voor de studiefinanciering wordt het kind dan losgekoppeld van de ouders. Hij of zij krijgt dan de aanvullende beurs met terugwerkende kracht.

Wanneer de berekende ouderlijke bijdrage hoger uitvalt dan het alimentatiebedrag, komt het kind geld te kort. Het is dan de bedoeling dat jullie als ouders het bedrag aanvullen. Weigert een van de ouders dit en is er sprake van een ernstig conflict, dan kan het kind zich eveneens beroepen op de regeling van de DUO. Zij vullen het bedrag dan aan.

Verlaging kinderalimentatie door studiefinanciering

Soms denken ouders dat het feit dat het kind nu studiefinanciering krijgt een reden is om de alimentatie te verlagen. Dit is niet het geval. Studiefinanciering wordt niet gezien als inkomen en mag ook niet ingehouden worden op de alimentatie.

Betaalt een van je ouders de alimentatie niet of wil je naar de rechter voor een verhoging? Wij helpen je graag verder!

 

Direct hulp nodig?
 

088-6002803

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

Alimentatiewijzer op Facebook Alimentatiewijzer op Linkedin Alimentatiewijzer op Twitter