Als je kind gaat studeren krijg je te maken met studiekosten. Hij/zij kan hiervoor studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Een basisbeurs krijgt je kind sowieso. Daarnaast kun je in sommige gevallen ook nog een aanvullende beurs aanvragen. Of jouw kind hiervoor in aanmerking komt ligt aan de inkomens van de ouders. Het DUO gaat er vanuit dat allebei de ouders een bijdrage kunnen leveren in de studiekosten. Verdienen de ouders niet genoeg, dan kan je kind een aanvullende beurs krijgen.

Ouderlijke bijdrage

Door de DUO wordt aan de hand van de inkomens van beide ouders een ouderlijke bijdrage vastgesteld. Dit is het bedrag dat jullie als ouders zouden moeten bijdragen in de studie van jullie kind.  De overheid gaat er van uit dat jullie als ouders dit bedrag zelf aan jullie kind betalen.  Dit bedrag kan afwijken van het bedrag dat er aan kinderalimentatie wordt betaald. Het gaat hier alleen om de biologische ouders. Stiefouders en pleegouders spelen geen rol in deze berekening. De ouderlijke bijdrage die wordt vastgesteld, wordt in mindering gebracht op een eventuele aanvullende beurs. Het is aan het kind zelf om op het gebied van de financiën alles met de ouders te regelen.

De alimentatie

Is de ouderlijke bijdrage lager of gelijk aan de kinderalimentatie, dan is er niet zoveel aan de hand. Is de ouderlijke bijdrage hoger dan de kinderalimentatie die wordt betaald, dan is dit voor het kind een goede reden om meer kinderalimentatie te vragen. De draagkracht is schijnbaar hoger dan toen de alimentatie werd berekend. Jullie kunnen hier onderling afspraken over maken. Lukt dit niet, dan kan dit via de rechter geregeld worden.

Betaal je als ouder de ouderlijke bijdrage die de DUO aangeeft, dan heeft dit invloed op jouw draagkracht. Dit kan er vervolgens weer voor zorgen dat er wellicht een verlaging van de partneralimentatie mogelijk is.

Regeling weigerachtige ouders

Iedere ouder is op financieel vlak verantwoordelijk voor zijn/haar kinderen. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat kinderen een bijdrage van hun ouders ontvangen. Ook de kinderalimentatie wordt gezien als zo’n ouderlijke bijdrage. Helaas zijn er ook ouders die zich hier niet aan houden en weigeren een bijdrage te leveren. In dat geval is er de regeling weigerachtige ouders. Als een kind kan aantonen, dat het al tenminste een jaar lang geen alimentatie ontvangt, kan hij of zij een beroep doen op deze regeling van de DUO. Voor de studiefinanciering wordt het kind dan losgekoppeld van de ouders. Hij of zij krijgt dan de aanvullende beurs met terugwerkende kracht.

Als de berekende ouderlijke bijdrage hoger uitvalt dan het alimentatiebedrag dat het kind ontvang, dan komt het kind geld te kort. Het is dan de bedoeling dat jullie als ouders het bedrag aanvullen. Weigert een van de ouders dit en is er sprake van een ernstig conflict, dan kan het kind zich eveneens beroepen op de regeling van de DUO. Zij vullen het bedrag dan aan.

Verlaging kinderalimentatie door studiefinanciering

Soms denken ouders dat het feit dat het kind nu studiefinanciering krijgt een reden is om de alimentatie te verlagen. Dit is niet het geval. Studiefinanciering wordt niet gezien als inkomen en mag ook niet ingehouden worden op de alimentatie.

Let op:
Betaalt een van je ouders de alimentatie niet of wil je naar de rechter voor een verhoging? Wij helpen je graag verder!