Jullie hebben samen een alimentatiebedrag afgesproken of dit is vastgesteld door de rechter. In principe hoeft er, naast de alimentatie, verder geen bijdrage meer betaald te worden door de betalende partij. Toch zorgt de alimentatie vaak voor de nodige discussies tussen ouders. Wij leggen nog even precies uit hoe het zit.

Welke kosten vallen onder de alimentatie?

In principe vallen alle kosten van jullie kinderen onder de alimentatie. De verzorgende ouder zal dus de meeste kosten voor de kinderen moeten betalen vanuit de alimentatie. Maar er zijn uitzonderingen. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen verblijfskosten, verblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten. Wij leggen je uit wat deze kosten precies inhouden en wat wel en wat niet van de alimentatie betaald wordt als jullie geen specifieke afspraken hebben gemaakt.

alimentatieberekening
Tip:
Laat altijd een officiële alimentatieberekening maken. Zo weten jullie allebei dat jullie het juiste bedrag hebben afgesproken en voorkomen jullie discussies achteraf. Wij maken een onafhankelijke alimentatieberekening voor jullie! Neem contact met ons op voor meer informatie.

Verblijfskosten

Onder de verblijfskosten wordt verstaan: de kosten die jij als ouder hebt als jouw kinderen bij jou zijn. Deze kosten worden door zowel jou als de andere ouder gemaakt. Elke ouder draagt zijn of haar verblijfskosten zelf. Als jij alimentatiebetaler bent wordt voor deze kosten in een alimentatieberekening een zorgkorting toegepast. Deze zorgkorting zorgt ervoor dat er in de alimentatieberekening rekening wordt gehouden met de kosten die de alimentatiebetaler heeft als de kinderen bij hem/haar zijn. Hoe meer omgang je hebt, hoe hoger de zorgkorting en hoe lager de alimentatie. Onder de verblijfskosten vallen kosten zoals:

 • Eten
 • Drinken
 • Lichaamsverzorging
 • Huisvestingskosten: huur/hypotheek, gas, water, licht
 • Uitstapjes / vakanties
 • Speelgoed

Verblijfsoverstijgende kosten

Als de kinderen bij jou wonen ben jij de verzorgende ouder. Als verzorgende ouder ontvang jij doorgaans de alimentatie. Jij wordt dan, als ontvanger van de alimentatie, geacht om naast jouw eigen verblijfskosten ook de verblijfsoverstijgende kosten te betalen. Dit zijn kosten voor alles wat niet met verblijf te maken heeft en hieronder vallen kosten zoals:

 • Kleding en schoeisel
 • Oppaskosten
 • Kosten voor openbaar vervoer (i.v.m. school)
 • Sportcontributies, sportbenodigdheden, sportkleding
 • Muziekinstrumenten
 • Abonnementen (waaronder telefoon)
 • Kapper
 • Schoolgeld, schoolexcursies /schoolreisje
 • Fiets
 • Niet vergoede medische kosten

Tip:
Maak vooraf duidelijke afspraken over de alimentatie. Denk vooraf goed na of en zo ja hoe jullie bijvoorbeeld bijzondere kosten willen verdelen.

Buitengewone kosten

Naast de dagelijkse kosten waar je mee te maken krijgt, zijn er ook andere buitengewone kosten die maar af en toe om de hoek komen kijken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van een beugel, een bril, studiekosten of rijlessen. Maken jullie hier geen aparte afspraken over, dan vallen ook deze kosten gewoon onder de alimentatie. Deze worden dus betaald door de verzorgende ouder. Je kan natuurlijk altijd een beroep doen op de andere ouder. Deze mag een bijdrage doen, maar dit is niet verplicht.

Heeft jullie kind een bepaalde ziekte of beperking waardoor jullie standaard hogere ziektekosten hebben dan gebruikelijk, dan kan hiermee rekening worden gehouden in de alimentatieberekening. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld kosten voor topsport.

Schoolkosten

Een belangrijk punt zijn de schoolkosten. Let er op dat je hier bij het uit elkaar gaan goede afspraken over maakt. Doe je dat niet, dan vallen ook de schoolkosten gewoon onder de alimentatie. Op het moment dat kinderen nog naar de basisschool gaan zijn die schoolkosten nog niet zo spannend, maar op het moment dat kinderen gaan studeren brengt dat flink wat kosten met zich mee. Heb je hier geen afspraken over gemaakt, dan is de alimentatiebetaler dus niet verplicht om hier aan mee te betalen als hier geen afspraken over op papier staan.