Deze site geeft een aantal juridische begrippen of vaktermen inzake alimentatie weer. Aan de hand van het woordenboek proberen we deze begrippen te verduidelijken en ze overzichtelijk te presenteren.