In principe worden zowel de kinder- als de partneralimentatie ieder jaar geïndexeerd. Maar er zijn ook gevallen waarin de indexering niet toegepast hoeft te worden. Het gaat dan om situaties waarin sprake is van uitsluiting van indexering. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

  • Bij alimentatiebedragen die voor 1 januari 1973 zijn vastgesteld, hoeft de indexering over het algemeen niet te worden toegepast. Bij het berekenen van het bedrag is hier al rekening mee gehouden. Kijk in het convenant om precies te zien wat er toen is afgesproken. Hier zal ook staan vermeld of er nog geïndexeerd moet worden of niet.
  • Samen kunnen jullie afspreken dat er niet geïndexeerd wordt. Het is wel belangrijk om dit ook schriftelijk vast te leggen.
  • Heb je een inkomen dat niet meegaat met het loon- en prijspeil, dan kun je de rechter vragen om de indexering uit te sluiten. Dit wordt niet vaak toegekend.
  • Het is ook mogelijk om de indexering voor een bepaalde periode uit te sluiten. Bijvoorbeeld voor een jaar. Jullie kunnen dit onderling afspreken en op papier zetten of dit via de rechter regelen. Een reden hiervoor kan zijn, dat de alimentatie aan het eind van het jaar wordt vastgesteld en de alimentatieplichtige op korte termijn geen loonsverhoging zal krijgen.
  • Je kunt er ook voor kiezen om de indexering op een andere manier te laten plaatsvinden. Zo zou je de indexering kunnen koppelen aan de loonontwikkeling van de betaler. Ook dit kunnen jullie onderling of via de rechter regelen. Bij zo’n regeling is het wel heel belangrijk dat jullie elkaar goed op de hoogte houden van de financiële situatie. Dit heet een informatieregeling.

Informatieregeling

Treffen jullie een informatieregeling, dan spreken jullie af elkaar goed op de hoogte te houden van bijvoorbeeld de financiële situatie of over de ontwikkeling van de kinderen. Dit is een bindende afspraak die jullie samen kunnen maken of via de rechter.