Volgens het Hof in Arnhem mag een voorschot op de boedelverdeling niet als aftrekbare alimentatie worden gezien.

Een echtpaar dat getrouwd was in gemeenschap van goederen scheidde in 1997. De voormalige echtelijke woning werd in 2001 door de notaris in het openbaar verkocht. De notaris betaalt vervolgens de helft van de waarde van de woning uit aan de vrouw. De man en vrouw lossen met de rest gezamenlijke schulden af. In 2001 trekt de man het bedrag, dat aan de vrouw is uitgekeerd van zijn inkomen af als betaalde alimentatie. De belastinginspecteur weigert deze aftrek. De man gaat in beroep tegen de uitspraak van de belastingdienst.

Worden er periodieke uitkeringen of afkoopsommen uitbetaald om te voorzien in de kosten van levensonderhoud, dan zijn deze bedragen aftrekbaar voor de betaler. Het bedrag dat door de notaris werd overgemaakt naar mevrouw is echter een voorschot op de boedelverdeling. Dit staat los van de alimentatie.  Het Hof in Arnhem beslist dat de man geen recht heeft op aftrek van alimentatie.

Bron: LJN: BC3260, Gerechtshof Arnhem