“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Volgens de wet moet de rechter rekening houden met de vraag wat de alimentatieplichtige kan betalen. Op welke manier dat moet, staat niet in de wet. Daarom hebben rechters hiervoor zelf normen ontwikkeld, die ze allemaal gebruiken, deze normen worden ieder jaar aangepast aan de actuele cijfers.

In het tijdschrift voor de rechtelijke macht, Trema, worden deze gepubliceerd en worden daarom Trema-normen genoemd. Omdat deze normen geen wettelijke bepalingen zijn, kan de rechter er in individuele gevallen van afwijken.