“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Voor de bepaling van de onderhoudsbehoefte van een minderjarig kind wordt in de praktijk gekeken naar wat gemiddeld wordt uitgegeven in een gezin. Gezinnen met een vergelijkbare  gezinssamenstelling en een vergelijkbaar gezinsinkomen zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht. De uitkomsten zijn verwerkt in de Trema-tabel “eigen aandeel kosten kinderen”).