“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

alimentatie duur

Hoe lang heb je recht op alimentatie? Hoe lang is de alimentatie duur? Je zult niet je hele leven lang alimentatie ontvangen. Dit was vroeger […]

Lees meer

alimentatie en belasting

Heb je kosten gemaakt om de toegewezen of onderling afgesproken alimentatie daadwerkelijk te ontvangen, dan zijn deze kosten voor de belasting aftrekbaar. Dit geldt ook […]

Lees meer

bijstandsnorm

De Wet Werk en Bijstand (WWB) geeft aan iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft en onvoldoende middelden heeft om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien, […]

Lees meer

cbs en de trema tabel

Voor de bepaling van de onderhoudsbehoefte van een minderjarig kind wordt in de praktijk gekeken naar wat gemiddeld wordt uitgegeven in een gezin. Gezinnen met […]

Lees meer

convenant

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen beide echtgenoten (partners), waarin beschreven wordt hoe alles geregeld en verdeeld wordt. Denk hierbij aan afspraken over: alimentatie, […]

Lees meer

draagkrachtloos inkomen

Besteedbaar inkomen Aan de hand van de draagkracht wordt bepaald of er alimentatie betaald kan worden en hoeveel. Eerst wordt gekeken naar de hoogte van […]

Lees meer

kinderalimentatie behoefte

Uitgangspunt Het uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie is dat de levensstandaard van het kind of de kinderen na de echtscheiding […]

Lees meer

limitering alimentatie

Wet limitering alimentatie Vanaf 1 juli 1994 zijn er regels voor de periode dat er partneralimentatie moet worden betaald. De  ‘Wet limitering alimentatie‘ trad per […]

Lees meer

loonstrookje

Een loonstrookje is een specificatie van het loon met alle inhoudingen en toeslagen. Het loonstrookje wordt ook loonbriefje of loonslip genoemd. De werkgever is verplicht […]

Lees meer

netto besteedbaar inkomen (nbi)

Om de behoefte van de kinderen te bepalen, moet eerst het netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding worden berekend. Dat is het volledige jaarinkomen van beide […]

Lees meer

nevenvoorziening

Naast een verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk, kun je via een verzoekschrift de rechter vragen om één of meer nevenvoorzieningen. Zo’n nevenvoorziening […]

Lees meer

opslagkosten

De vergoeding die aan het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) betaald moet worden door de betalingsplichtige ouder. De opslag bedraagt 15% over de achterstand plus […]

Lees meer

sociale dienst

De Sociale Dienst is namens de Gemeente belast met de uitvoer van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Ontvangt de alimentatiegerechtigde een bijstandsuitkering, dan checken […]

Lees meer

tremanormen

Volgens de wet moet de rechter rekening houden met de vraag wat de alimentatieplichtige kan betalen. Op welke manier dat moet, staat niet in de […]

Lees meer

verhaalswetgeving

Vraag binnen twaalf jaar na de echtscheidingsdatum een bijstandsuitkering aan, dan zal de Sociale Dienst de uitkering op de laatste ex-partner proberen te verhalen. Dit […]

Lees meer

wet werk en bijstand

De Wet Werk en Bijstand (WWB) geeft aan iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft en die onvoldoende middelen heeft om in de noodzakelijke bestaanskosten te […]

Lees meer

wijzigingsbeding

Jij en je (ex-)partner zijn vrij afspraken te maken over de hoogte van de te betalen alimentatie. Je kan ook onderling overeenkomen af te zien […]

Lees meer