“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Besteedbaar inkomen
Aan de hand van de draagkracht wordt bepaald of er alimentatie betaald kan worden en hoeveel. Eerst wordt gekeken naar de hoogte van het  inkomen. Dit kan een inkomen uit arbeid, uitkering, vermogen of uit een onderneming zijn. Aan de hand van het inkomen rekeninghoudend met fiscale voordelen, aftrekposten en bijtellingen wordt het besteedbaar inkomen vastgesteld.

Draagkrachtloos inkomen
Daarna wordt het draagkrachtloos inkomen berekend. Dit is het deel van het inkomen dat iemand nodig heeft voor het betalen van de normale lasten.  Voor het bepalen van de kosten van levensonderhoud zijn er normbedragen beschikbaar, die verschillen afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Draagkrachtruimte
Het besteedbaar inkomen minus het draagkrachtloos inkomen geeft de draagkrachtruimte weer. Bij alleenstaanden is, bij deze berekeningsmethode, 60% van de draagkrachtruimte beschikbaar voor alimentatie. Bij alimentatieplichtige met een gezin, bedraagt dit percentage 45%.