Duurzaam samenwonen houdt in, dat jij en jouw partner blijvend een gezamenlijke huishouding voeren.