“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Uitgangspunt
Het uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie is dat de levensstandaard van het kind of de kinderen na de echtscheiding niet daalt. Om vast te stellen welk bedrag daar voor nodig is, moet er gekeken worden naar de behoefte en de kosten van de kinderen voor de scheiding. Dat gebeurt door naar het netto inkomen, inclusief vakantiegeld en spaarloon e.d, van de ouders te kijken.

Behoefte
Op grond van het inkomen van de ouders wordt met behulp van een tabel de behoefte van de kinderen bepaald. Onder de behoefte van de kinderen wordt verstaan alle kosten voor het levensonderhoud van de kinderen die de ouders zelf betalen, dus exclusief de kinderbijslag.
In de zo bepaalde financiële behoefte van de kinderen zitten de standaard kosten die ouders aan hun kinderen kwijt zijn, zoals een gedeelte van de woonlasten, een gedeelte van gas/water/ licht, kleding voedsel, cadeautjes, uitstapjes, sport, hobby’s e.d.

Kosten die niet standaard in de behoefte berekening zitten zijn: oppaskosten in verband met werk, kosten in verband met een particuliere opleiding.

Op basis van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk wordt de gemiddelde behoefte van de kinderen bepaald. Naar verhouding van inkomen tijdens het huwelijk wordt de bijdrage van de beide ouders in de kosten van de kinderen berekend.

Draagkracht
Of de ouders na de scheiding nog wel de financiële behoefte van hun kinderen kunnen opbrengen – zoals voor de scheiding – wordt bepaald aan de hand van de draagkrachtberekening.