“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wet limitering alimentatie
Vanaf 1 juli 1994 zijn er regels voor de periode dat er partneralimentatie moet worden betaald. De  ‘Wet limitering alimentatie‘ trad per die datum in werking. Officieel heet deze wet: ‘Wet van 28 april 1994 tot wijziging van bepalingen in het Burgerlijk Wetboek in verband met de regeling van de limitering van alimentatie na scheiding’.

De wet bedoelt met ‘scheiding’ zowel echtscheiding als een scheiding van tafel en bed. De ‘Wet limitering alimentatie’ is van toepassing op die alimentatieregelingen, die ex-partners op of na 1 juli 1994 onderling zijn overeengekomen of door de rechter definitief zijn vastgesteld.

In de wet is ook een regeling opgenomen voor langlopende alimentaties die voor 1 juli 1994 zijn afgesproken of vastgesteld.