“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Een loonstrookje is een specificatie van het loon met alle inhoudingen en toeslagen. Het loonstrookje wordt ook loonbriefje of loonslip genoemd.

De werkgever is verplicht het loon te specificeren. De werkgever dient dit bij de eerste loonbetaling te verstrekken en vervolgens als er iets wijzigt in het loon of de inhoudingen zoals de pensioenpremie, loonbelasting en sociale premies.

Het loonstrookje dient onder andere het volgende te vermelden:

  • het bruto loonbedrag;
  • de samenstelling daarvan in bedragen, bijvoorbeeld basisloon en prestatietoeslag
  • de inhoudingen;
  • het voor de werknemer geldende wettelijke minimum(jeugd)loon en de minimumvakantiebijslag;
  • de naam van de werkgever en de werknemer;
  • de termijn waarop de betaling betrekking heeft;
  • de overeengekomen arbeidsduur.