“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Naast een verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk, kun je via een verzoekschrift de rechter vragen om één of meer nevenvoorzieningen. Zo’n nevenvoorziening kan ook in een apart verzoekschrift of in een verweerschrift worden gevraagd.

Een nevenvoorziening is een beslissing van de rechter over een verzoek dat samenhangt met de scheiding of de ontbinding van het huwelijk. De rechter kan een nevenvoorziening treffen voor:

  •  het gezag, informatie en raadpleging over de omgang met de minderjarige kinderen;
  • de alimentatie voor de partner en/of de kinderen;
  • de boedelverdeling;
  • de huur of het gebruik van de echtelijke woning;
  • andere zaken die met de scheiding samenhangen.

De rechter spreekt zich hierover uit in een beschikking.