“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

De Sociale Dienst is namens de Gemeente belast met de uitvoer van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Ontvangt de alimentatiegerechtigde een bijstandsuitkering, dan checken zij of dit bedrag redelijk is. De ontvangen alimentatie wordt namelijk in mindering gebracht op de bijstandsuitkering.

De Sociale Dienst kan ook zelf partneralimentatie berekenen. Zij hanteren daarbij de normen van de rechtbank. Spreek je onderling alimentatie af dan is de Sociale Dienst niet gebonden aan deze afspraken. Het is dus niet mogelijk om af te zien van partneralimentatie om zo een hogere bijstandsuitkering te krijgen. Jaarlijks controleert de Sociale Dienst of de alimentatie nog steeds voldoet aan de wettelijke maatstaven. Zo niet, dan wordt met een hogere alimentatie rekening gehouden.