“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

De Wet Werk en Bijstand (WWB) geeft aan iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft en die onvoldoende middelen heeft om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien, een minimum inkomen. Ben je qua inkomen afhankelijk van alimentatie, dan kan deze tot de bijstandsnorm worden aangevuld.

De WWB kent verschillende normen onderverdeeld naar leeftijd en gezinssamenstelling. Iedere norm kent een apart normbedrag. Deze normbedragen worden ook wel bijstandsnorm genoemd.