“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Jij en je (ex-)partner zijn vrij afspraken te maken over de hoogte van de te betalen alimentatie. Je kan ook onderling overeenkomen af te zien van partneralimentatie. In het convenant kan dan schriftelijk worden bedongen, dat die afspraak niet bij rechterlijke macht kan worden gewijzigd op grond van wijziging van omstandigheden. Dit noemt men een beding van niet-wijziging.

Het is verstandig goed na te denken over het opnemen van een niet-wijzigingsbeding in jouw convenant. Zoals de naam het al zegt, kun je het namelijk niet zo maar wijzigen. Wijziging vindt alleen plaats wanneer later blijkt, dat de afspraak (het beding) in hoge mate onredelijk is en niet meer in verhouding staat tot de situatie en omstandigheden ten tijde dat jij en je partner de afspraak maakten. In dat geval kun je een rechter verzoeken het beding voor je te laten aanpassen.