“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Notarissen zijn voor afschaffing van geregistreerde partnerschap

27 feb, 2014 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Notarissen vinden dat het geregistreerd partnerschap moet worden afgeschaft. De reden is dat het geregistreerd partnerschap vrijwel gelijk aan het huwelijk staat. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid. Het geregistreerd partnerschap is in het verleden in het leven geroepen voor mensen van hetzelfde geslacht. Nu deze mensen ook gewoon kunnen trouwen is een geregistreerd partnerschap niet meer nodig.

Geen erkenning buitenland

Woordvoerdster van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie van Oostrom geeft aan dat het geregistreerd partnerschap in het buitenland niet wordt erkend. Dit kan ook problemen opleveren. In Nederland is een geregistreerd partnerschap juridisch gezien vrijwel gelijk aan het huwelijk. Bij beide geldt dat er aanspraak gemaakt kan worden op partneralimentatie en in beide gevallen wordt je elkaars erfgenaam. Sommige landen kennen wel een geregistreerd partnerschap, maar vaak is het daar nog de huwelijksvorm voor mensen van hetzelfe geslacht. In Nederland sluiten ook heterostellen een geregistreerd partnerschap af.

Alimentatieregeling en geregistreerd partnerschap

In Nederland ontstaat er ook verwarring. Het blijkt dat mensen het geregistreerd partnerschap nog wel eens in verwarring brengen met het samenlevingscontract. Een samenlevingscontract is echter niet te vergelijken met een geregistreerd partneschap. In Nederland geldt er geen wettelijke alimentatieregeling voor samenwonenden. Als je elkaars geregistreerde partner bent heb je wettelijk gezien wel recht op alimentatie.

Toename geregistreerde partnerschappen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal geregistreerde partnerschappen jaarlijks toeneemt. Het aantal huwelijken daalt daarentegen juist.