“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Woonbudget voor bepaling financiële draagkracht

20 nov, 2023 | 2023
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Afgelopen jaar zijn er nieuwe aanbevelingen geïntroduceerd door de Expertgroep Alimentatie van de Rechtspraak. Het doel van deze aanbevelingen is om de verschillen tussen kinderalimentatie en partneralimentatie zoveel mogelijk te minimaliseren. Een baanbrekend concept genaamd ‘ het woonbudget’ zal worden geïntroduceerd om de financiële draagkracht van beide partijen te bepalen.

Binnen de familierechtspraak bestond al geruime tijd de wens om de berekening van de draagkracht voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie zover mogelijk gelijk te trekken. Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt al een tijd met een vastgestelde forfaitaire woonlast gewerkt. Dit blijkt een eenvoudige en voorspelbare methode, die zelden tot discussie leidt. Dit in tegenstelling tot de complexe werkelijke woonkosten die de basis vormen voor partneralimentatie.

Conform de nieuwe richtlijnen van de expertgroep zullen rechters zowel bij partneralimentatie als kinderalimentatie werken met een woonbudget dat 30 % van het netto- inkomen bedraagt, waaruit alle woonkosten worden gedekt. Daarnaast zal er een wijziging optreden in de berekening van de ‘jusvergelijking’. Nu wordt de jusvergelijking nog toegepast. Daarbij wordt gekeken hoeveel vrije bestedingsruimte er nog is nadat aan de basisbehoeften voldaan is.

Op verzoek van de betrokken partijen kan de rechter nu de inkomsten van beide partijen met elkaar vergelijken. De rechter doet dan een vergelijking van de daadwerkelijke bestedingscapaciteit van beide partijen. Die moet gelijk zijn nadat de alimentatie is voldaan. Hierbij worden ook bijzondere kosten die niet verwijtbaar en onvermijdelijk zijn meegenomen in de vergelijking. Deze wijziging geldt ook voor de kosten van de kind.