“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

RvR positief over plannen modernisering alimentatie

25 sep, 2015 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

De PvdA en VVD willen de kinder- en partneralimentatie herzien. De samenleving is veranderd en hierbij past een modernere variant van de kinder- en partneralimentatie. De Raad voor rechtsbijstand staat positief tegenover de twee wetsvoorstellen. Het nieuwe voorstel sluit beter aan bij de huidige maatschappij. Het uitgangspunt is dat beide ouders verplicht zijn voor hun kinderen te betalen en zoveel mogelijk voor hun eigen levensonderhoud moeten betalen. 

Kinderalimentatie

De systeem voor het berekenen van de kinderalimentatie moet eerlijker en duidelijker worden. Ouders moeten snappen waarom ze het berekende bedrag moeten betalen voor hun kind. Daarom moet de berekening worden vereenvoudigd en wettelijk worden vastgelegd. De PvdA en VVD hopen dat hierdoor minder conflicten ontstaan over de te betalen alimentatie.

Beide ouders onderhoudsplichtig

In het nieuwe plan zijn beide ouders onderhoudsplichtig. Dit betekent dat beide ouders meebetalen voor hun kind(eren). Stiefouders hoeven straks niet meer mee te betalen. De vraag is wel of hier een gemakkelijk systeem voor te verzinnen is. Een systeem wat ook daadwerkelijk begrepen wordt door beide ouders. De veranderingen van de afgelopen jaren hebben ook voor een hoop onduidelijkheid en getouwtrek tussen ouders gezorgd. Wij hopen dan ook dat hier goed over nagedacht wordt. Het lijkt ons verstandig dat verschillende partijen bij de plannen betrokken worden. Zorg eerst dat de consequenties goed in kaart worden gebracht en voer dan pas de veranderingen door.

Partneralimentatie

De duur en hoogte van de partneralimentatie moet worden aangepast. Een hoge partneralimentatie over een lange periode past niet meer bij deze tijd. Het voorstel gaat uit dat iedereen het vermogen heeft om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Echter geeft de Raad wel aan dat er rekening moet worden gehouden met vrouwen die een traditioneel huwelijk hebben gehad. Deze vrouwen hebben bewust gekozen om voor de kinderen te zorgen. Zij komen door hun arbeidsverleden minder makkelijk aan een baan. Daarnaast is één van de uitgangspunten contractsvrijheid. Zo kunnen partners bij het aangaan van hun huwelijk afspreken of er bij een echtscheiding partneralimentatie wordt betaald en hoeveel. De vraag is of partners hier een goede inschatting van maken. Mensen die gaan trouwen zijn over het algemeen niet bezig met een eventuele echtscheiding en kunnen de consquenties hiervan niet overzien.