“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kaalslag in sociale advocatuur

16 jan, 2015 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Door de bezuinigingen van het kabinet stopt de helft van de sociale advocaten ermee.  De forse bezuinigingen van staatssecretaris Teeven op de gefinancierde rechtsbijstand zorgt ervoor dat hun praktijken niet meer rendabel zijn. Dit blijkt uit een enquete van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Noodsignaal

SP-Kamerlid Van Nispen vindt de uitkomst van de enquete een waarschuwing die Teeven niet mag negeren: "Dit is een noodsignaal. Kaalslag dreigt. Mensen die de bijstand van een advocaat hard nodig hebben komen in de toekomst in de kou te staan", aldus Van Nispen.  Van Nispen eist dan ook opheldering van de staatssecretaris. "De enorme bezuinigingen van 85 miljoen euro kunnen niet zonder gevolgen blijven. De eerste kantoren die zich hebben gespecialiseerd in zaken voor daklozen en vreemdelingen zijn er al mee gestopt".

Toegang tot het recht

Uit het onderzoek blijkt dat 90% van de advocaten al sinds 2010 zaken niet oppakt omdat de opbrengsten niet opwegen tegen het aantal uren die in de zaak gaat zitten. "Ook mensen met lage inkomens moeten toegang hebben tot het recht. Op deze manier ontstaat er een leemte in de rechtshulp".

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer steunt een kleine meerderheid de bezuinigingen. Van Nispen hoopt dat ook de PvdA en de VVD na dit onderzoek inzien dat je niet zo fors het mes kunt zetten in de rechtshulp voor mensen met lage inkomens. Komende week zal de Eerste Kamer zich buigen over de begroting Veiligheid en Justitie.