“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kindgebonden budget en alimentatie

22 sep, 2015 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Vanaf 1 januari kwam de overheid met een aantal nieuwe maatregelen die van invloed waren op de kinderalimentatie. Een van die maatregelen was het verhogen van het kindgebonden budget. Alleenstaande ouders kregen vanaf dat moment een inkomensafhankelijke alleenstaande ouderkop. Hierdoor gingen deze alleenstaande ouders er gemiddeld een paar honderd euro per kind/per maand op vooruit. Voor veel exen was dit een reden om de kinderalimentatie te verlagen. De Hoge Raad steekt hier nu een stokje voor.

Geen kinderalimentatie meer

Toen de alleenstaande ouderkop werd geintroduceerd stond er in de bijbehorende richtlijn duidelijk aangegeven dat het kindgebonden budget inclusief deze alleenstaande ouderkop in mindering moest worden gebracht op de behoefte van het kind. Al snel bleek dat dit nogal wat voeten in de aarde had. In sommige alimentatiezaken kwam de alimentatie helemaal te vervallen, doordat er geen behoefte meer overbleef. Een vreemde situatie. Hierdoor lijkt het alsof de alimentatie in dat soort gevallen eigenlijk wordt overgenomen door de belastingbetaler. Dit was ook enkele rechtbanken een doorn in het oog.

Verschillende uitspraken

Al snel bleek dat de rechtbanken verschillend omgingen met het kindgebonden budget. De ene rechtbank trok het wel af van de behoefte, de ander niet. Dit zorgde voor rechtsongelijkheid en onzekerheid. Het gerechtshof in Den Haag vroeg de Hoge Raad dan ook om opheldering.

Advies Hoge Raad

De Hoge Raad heeft zich over de zaak gebogen en komt nu met een advies. Het advies is om het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop niet in mindering te brengen op de behoefte van het kind. In plaats daarvan zou het moeten worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Op deze manier wordt het kindgebonden budget mee gewogen in de draagkracht van deze ouder. Het betreft hier een advies. De definitieve uitspraak volgt binnenkort.