Inning van alimentatie via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is voor ex-samenwoners en gederegistreerden niet mogelijk. Deze (grote) groep gedupeerden hoeft bij het LBIO niet aan te kloppen. Gelukkig zal het Nationaal Loket Alimentatie Inning (www.nlai.nl) deze groep gerechtigden in de toekomst bijstaan!

Bron: VMSN.nl