“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Partneralimentatie tijdens de crisis

19 nov, 2009 | 2000-2009
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van de Tremanormen. In de Tremanormen wordt aangegeven, dat er rekening moet worden gehouden met de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Maar geldt dit ook tijdens een crisis?

De rechtbank in Zwolle besliste het volgende:

Een man en vrouw scheiden in december 2008. De man heeft een goedlopende eenmanszaak. Toch raakt de crisis ook hem en voor 2009 en 2010 ziet het er niet goed uit. De vrouw wil dat de man haar een partneralimentatie van € 2300 betaald.

Voor het bepalen van de draagkracht keek de rechter naar de bedrijfsresultaten tussen 2005 en 2007. Vanwege de crisis werden 2008 en 2009 buiten beschouwing gelaten. De te betalen partneralimentatie op basis van deze draagkracht zou aanzienlijk zijn. Volgens de rechtbank kan echter niet van de man verwacht worden, dat hij in de crisismaanden alimentatie aan de vrouw betaalt.

De rechtbank oordeelde dat er in dit geval afgeweken mocht worden van de bepalingen in de Tremanormen. Het ontbreken van de draagkracht kon de man niet aangerekend worden. Hij heeft in het verleden aangetoond dat hij wel de capaciteiten heeft om een aanzienlijk inkomen te verwerven. Als de crisis voorbij is staat hem niets in de weg om weer goede inkomsten uit zijn zaak te halen.

Vanwege deze overwegingen stelde de rechtbank de partneralimentatie tot oktober 2010 op nul. Van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011 moet de man €680 betalen. De uiteindelijke partneralimentatie vanaf 1 juli 2011 zal €1360 bedragen.

Hieruit blijkt dat de rechtbank kan beslissen in crisistijd van de Tremanormen af te wijken.

Bron: LJN: BK1547