“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Hoos aan alimentatieherzieningen verwacht

12 dec, 2014 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet hervoming kindregelingen (WHK) van kracht. De WHK zal in veel gevallen gevolgen hebben voor mensen die kinderalimentatie ontvangen of betalen. Het afschaffen van enkele kindregelingen en het invoeren van
Rechters, advocaten en juridisch adviesbureaus verwachten een hoos aan alimentatieherzieningen.

Wat gaat er veranderen?

Het aantal kindregelingen wordt teruggebracht. Zo vervallen de ‘alleenstaande oudertoeslag in de bijstand’ en de ‘alleenstaande ouderkorting’. Ook wordt de aftrekpost ‘levensonderhoud kinderen’ afgeschaft. Ouders die kinderalimentatie betalen, kunnen deze kosten vanaf 1 januari niet meer aftrekken van de belasting. Alleenstaande ouders die kindgebonden budget ontvangen kunnen vanaf 1 januari aanspraak maken op een verhoging van het kindgebonden budget met de ‘alleenstaande ouderkop”

Het alimentatiebedrag

In veel gevallen hebben deze wijziging effect op het alimentatiebedrag. Een alimentatieberekening bestaat uit een behoefteberekening om te bekijken wat de kinderen nodig hebben en een draagkrachtberekening. Deze nieuwe regels kunnen gevolgen hebben voor zowel de behoefte als de draagkracht van een of beide ex-partners. Hierdoor kan het verstandig zijn de alimentatie opnieuw te laten berekenen.

Uw situatie

Wilt u weten wat deze nieuwe regels voor effect kunnen hebben op uw eigen situatie of het alimentatiebedrag dat u ontvangt of betaalt, dan spreken onze juridische medewerkers dit graag met u door. U kunt hen bellen op 088-6002803 ( gebruikelijke belkosten ).