“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wat is een normaal bedrag voor partneralimentatie?

02 mrt, 2024 | 2024
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Geld is altijd een gevoelig onderwerp. Bij echtscheidingen speelt dit een grote rol. De alimentatiebetaler wil zo weinig mogelijk betalen, de ontvanger wil zo veel mogelijk ontvangen. Dit kan menig discussie opleveren. Maar wat is nu een normaal bedrag voor partneralimentatie?

Uitgangspunten partneralimentatie

Bij partneralimentatie zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten: behoefte, draagkracht en verdiencapaciteit. Hierbij is de draagkracht van de betaler leidend. De verplichting tot het betalen van alimentatie hangt af van zowel de behoefte van de ontvanger als de financiële mogelijkheden van de betaler. Om de behoefte van de partner die alimentatie vraagt vast te stellen, houdt de rechter rekening met het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Ook wordt gekeken naar het inkomsten- en uitgavenpatroon gedurende de laatste jaren van het huwelijk. Dit betekent concreet dat iemand die tijdens het huwelijk in relatieve welvaart leefde (bijvoorbeeld vanwege het hoge inkomen van de partner), over het algemeen een hogere alimentatie kan vragen dan iemand die tijdens het huwelijk op bijstandsniveau leefde. Er wordt ook gekeken in hoeverre de alimentatie ontvanger zelf een inkomen kan genereren.

Conclusie: Er is niet een standaard “normaal” bedrag aan te wijzen. Voor de bepaling van de hoogte van de partneralimentatie worden verschillende zaken meegenomen.

Draagkrachtberekening

Uit de draagkrachtberekening blijkt of en hoeveel partneralimentatie betaald kan worden. De hoogte van de partneralimentatie is nooit hoger dan de alimentatie toestaat. Hierbij gaat kinderalimentatie altijd voor de partneralimentatie. Eerst wordt bekeken welk bedrag er aan kinderalimentatie betaald moeten worden. Daarna wordt gekeken of er nog ruimte is voor het betalen van partneralimentatie.

Veel variaties in hoogte partneralimentatie

Het bedrag voor partneralimentatie kan dus door de verschillende factoren die bijdragen sterk variëren.  Je kan het dus niet vergelijken met vrienden.

In veel landen, waaronder Nederland, wordt partneralimentatie berekend aan de hand van richtlijnen en formules die door de wet zijn vastgesteld. In Nederland wordt bijvoorbeeld vaak gebruikgemaakt van de zogenaamde ‘Tremanormen’, die richtlijnen bieden voor de berekening van alimentatie op basis van onder andere de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Hoe lang krijg je partneralimentatie?

Hoe lang je partneralimentatie krijgt is afhankelijk van de datum van de scheiding. Ben je voor 1 januari 2020 gescheiden, dan geldt een maximale alimentatieduur van 12 jaar. Hiervoor kom je in aanmerking als je langer dan vijf jaar getrouwd bent geweest of als jullie samen kinderen hebben gekregen. Is dit niet het geval, dan is de alimentatieduur even lang als de duur van het huwelijk.

Zijn jullie na 1 januari 2020 gescheiden, dan zal de partneralimentatie de duur van het huwelijk worden. Hierbij is een maximum van 5 jaar. Deze nieuwe alimentatieduur geldt echter niet in alle gevallen. Er zijn een aantal uitzonderingen. Ben je minstens 15 jaar getrouwd en zit de alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd af, dan kun je aanspraak maken op partneralimentatie tot de AOW in gaat. Is de alimentatiegerechtigde geboren op of voor 1-1-1970 en zijn jullie langer dan 15 jaar getrouwd, dan geldt een maximale alimentatieduur van 10 jaar. Hebben jullie kinderen onder de 12, dan geldt nog de oude alimentatieduur van 12 jaar. De partneralimentatie stopt dan als het jongste kind 12 wordt. Zijn er bijzondere omstandigheden, dan kunnen rechters besluiten van de alimentatieduur af te wijken.

Wij helpen je

Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen of gebruik te maken van een mediator of advocaat die gespecialiseerd is in familierecht om een redelijk bedrag voor partneralimentatie vast te stellen, afgestemd op de specifieke omstandigheden van de betrokken partijen.