“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kindgebonden budget en partneralimentatie

13 mrt, 2017 | 2016-2020
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Sinds het kindgebonden budget een rol is gaan spelen bij het berekenen van de kinderalimentatie komen er steeds weer nieuwe discussiepunten naar boven. Dit keer stelt het hof in Den Haag opnieuw vragen aan de Hoge Raad. Dit keer niet over de kinderalimentatie, maar over de partneralimentatie en de invloed van het kindgebonden budget.

Extra inkomsten

Eerder werd door de Hoge Raad aangegeven dat de ouder die het kindgebonden budget ontvangt hierdoor extra inkomsten heeft en dus meer kan bijdragen in de kosten van de kinderen. Maar als die ouder extra inkomen heeft, betekent dit dan ook dat er minder behoefte is aan partneralimentatie?

Verschillende gedachten

In de rechtspraak en de literatuur wordt hier toch verschillend over gedacht. De ene groep zegt dat het kindgebonden budget wordt gezien als inkomen en dus ook van invloed is op hetgeen de ouder voor zichzelf als partneralimentatie nodig heeft. Terwijl de andere groep aangeeft dat het kindgebonden budget wordt gezien als toeslag van de overheid, waardoor het niet wordt meegenomen in de berekening van de partneralimentatie.

Al met al is er over dit onderwerp nog een hoop onduidelijkheid. De Hoge Raad zal zich hier over buigen. Zodra hier meer over bekend wordt laten wij het vanzelfsprekend weten!