“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wetsvoorstel partneralimentatie op de plank

28 feb, 2017 | 2016-2020
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Partneralimentatie is een groot discussiepunt. Op dit moment wordt bij 16 procent van de scheidingen partneralimentatie betaald. In 2007 was dit percentage nog bijna 20 procent. Het aantal mensen dat afhankelijk is van de partneralimentatie neemt dus langzaam af. Dit heeft waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat vrouwen van nu steeds onafhankelijker worden en de verschillen tussen de inkomens van mannen en vrouwen steeds kleiner worden. Om hierop in te spelen werd er een behoorlijke tijd geleden een wetsvoorstel gedaan om de partneralimentatie te herzien. Hierin wordt de maximale partneralimentatieduur beperkt tot 5 jaar.

Reactie op wetsvoorstel partneralimentatie

De Raad van State kon zich niet goed vinden in het wetsvoorstel. Volgens hen zou er volgens de nieuwe grondslag waarbij gekeken wordt naar het verlies van verdiencapaciteit van de partners in veel gevallen geen recht meer zijn op partneralimentatie. Dit kan leiden tot schrijnende situaties, aldus de Raad. Daarnaast is het vaststellen van het verlies van verdiencapaciteit niet zo makkelijk als het voorstel het doet voorkomen. Ook zet de Raad van State vraagtekens bij de termijn van 5 jaar. In het voorstel wordt volgens hen niet voldoende rekening gehouden met het feit dat veel vrouwen deeltijd gaan werken als zij kinderen krijgen. Het is voor hen vervolgens behoorlijk lastig om opnieuw een goede positie op de arbeidsmarkt te krijgen. De Raad van State concludeert dat het wetsvoorstel uitgaat van een situatie die ver verwijderd is van de maatschappelijke realiteit. Momenteel wordt het wetsvoorstel over de partneralimentatie aangepast. Wanneer het weer opnieuw wordt ingediend is onduidelijk.