“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Merendeel vindt indexering alimentatie onzin

10 apr, 2018 | 2016-2020
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Ieder jaar worden zowel de kinder- als de partneralimentatie geïndexeerd. Dit betekent dat het bedrag ieder jaar een stukje hoger wordt. Hoeveel? Dat wordt bepaald door de minister van Justitie. Toch is deze stijging veel alimentatiebetalers een doorn in het oog. Zij vinden het grote onzin dat de alimentatie ieder jaar maar hoger wordt, terwijl hun inkomen gelijk blijft. Dit blijkt uit een poll op Alimentatiewijzer.nl een site van De Nationale Adviesbalie.

Onzin

Dat het onderwerp veel teweeg brengt blijkt wel uit het aantal reacties dat binnenkwam. Meer dan 4000 mensen lieten hun stem horen via de poll. Meer dan de helft van al deze stemmers (2380) vond de indexering maar onzin en dan vooral, omdat zij zelf niet ieder jaar een salarisverhoging hoeven te verwachten.

Onmogelijk meer betalen

Dan is er nog een andere groep alimentatiebetalers (534 stemmers) die op zich de indexering wel begrijpen, maar aangeven dat zij onmogelijk meer zouden kunnen betalen. De alimentatie is al zo hoog, dat zij moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Helaas is dit iets wat maar al te vaak voor komt en vaak te maken heeft met het maken van verkeerde afspraken tijdens de scheiding. De alimentatie wordt op een verkeerde manier berekend, waardoor de betaler uiteindelijk financieel in de knoei komt.

Alles wordt duurder

Ook de alimentatieontvangers lieten van zich horen. 659 mensen gaven aan dat zij het terecht vinden dat de alimentatie ieder jaar iets hoger wordt. Dit vooral  omdat alles duurder wordt en ook de kinderen er niet goedkoper op worden, naarmate ze ouder worden. Daarnaast is er een groep van 310 stemmers die sowieso ontevreden is over het alimentatiebedrag dat zij ontvangen. Zij geven aan deze verhoging hard nodig te hebben, omdat zij al te weinig zouden krijgen.

Redelijk

Dan is er ook nog een groep van 256 stemmers die bestaat uit zowel betalers als ontvangers. Zij geven het aan eigenlijk heel logisch te vinden dat de alimentatie ieder jaar wordt geïndexeerd. De lonen stijgen, dus de alimentatie mag daarin mee groeien.

Onvrede

De uiteindelijke conclusie van deze enquête is dat er zowel bij alimentatieontvangers als alimentatiebetalers veel onvrede bestaat. De één vindt dat hij/zij teveel betaalt, de ander dat hij/zij te weinig ontvangt. Een moeilijke situatie, waarin mensen eigenlijk recht tegenover elkaar staan en compleet tegenstrijdige belangen hebben. Meestal wordt dit ook veroorzaakt doordat de afspraken over de alimentatie al niet op de juiste manier zijn gemaakt of veranderen er belangrijke dingen in de loop der tijd. Het kan helpen de alimentatie eens opnieuw officieel te laten berekenen. Zo weten jullie allebei dat het bedrag klopt en kun je er ook vrede mee hebben.