“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Als u kinderalimentatie betaalt of op een andere manier in de kosten van levensonderhoud van uw kind voorziet, dan kunt u dit gedeeltelijk aftrekken van de belasting. Wat u precies mag aftrekken is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de gemaakte kosten. 2014 is het laatste jaardat deze regeling nog geldt. In 2015 wordt de aftrekpost levensonderhoud kind namelijk afgeschaft.

Aftrekpost bij kinderen tot 21 jaar

De aftrekpost voor het levensonderhoud geldt voor kinderen tot 21 jaar. De hoogte van het af te trekken bedrag is afhankelijk van de leeftijd en van wat u betaalt. De aftrekbare bedragen zien er in 2014 als volgt uit. De bedragen die worden aangegeven zijn per kwartaal. Er wordt dan ook per kwartaal bekeken of u recht heeft op aftrek en hoeveel.

  • € 205 per kalender kwartaal indien het kind jonger is dan 6 jaar; 
  • € 250 per kalender kwartaal indien het kind 6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar is; 
  • € 290 per kalender kwartaal indien het kind 12 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar is; 
  • € 250 per kalender kwartaal indien het kind 18 jaar of ouder is.

De kosten van het onderhoud van een kind moeten op tenminste 416 euro per kwartaal liggen. Het bedrag voor kinderen van 18 jaar of ouder wordt verhoogd tot € 500 als de kosten van het levensonderhoud grotendeels (voor meer dan 50%) op de belastingplichtige drukken en de kosten van de belastingplichtige voor het kind tenminste € 500 bedragen. Als het kind niet tot het huishouden van de belastingplichtige behoort, wordt het bedrag voor kinderen van 18 jaar of ouder verhoogd tot € 750.

Voorwaarden aftrekkosten

Er zijn een aantal voorwaarden om voor de aftrekkosten levensonderhoud kind in aanmerking te komen.

  • Het kind kan niet in zijn eigen levensonderhoud voorzien;
  • U krijgt geen kinderbijslag;
  • Het kind is jonger dan 21 jaar;
  • Het kind heeft geen recht op een prestatiebeurs (studiefinanciering) en ook geen recht op een andere tegemoetkoming in de studiekosten en scholingsuitgaven.
  • Het kind woont binnen de EU.

Kinderen die werken

Heeft u kinderen van 18 jaar of ouder, die in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, omdat zij bijvoorbeeld werken, dan komt het recht op de aftrek te vervallen.