“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar

07 okt, 2014 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Op dit moment kunnen gescheiden ouders, die kinderalimentatie betalen, een gedeelte van de kosten van het levensonderhoud van hun kinderen aftrekken van de belasting. Vanaf 1 januari 2015 gaat dit echter veranderen.

Verandering

Vanaf 1 januari 2015 komt de aftrek voor het levensonderhoud van de kinderen te vervallen. Dit zal voor ouders die kinderalimentatie betalen een verzwaring van de lasten betekenen. Volgens de verantwoordelijke minister kunnen gescheiden ouders de gevolgen hiervan verzachten door het bedrag van de kinderalimentatie te verlagen. Dit zal dan wel in goed overleg moeten gebeuren. Hoe rechters hier straks mee om zullen gaan en of deze wijziging voor rechters een reden zal zijn om alimentatieverlagingen toe te staan zal nog moeten blijken.

Kindregelingen

Naast het afschaffen van de aftrek levensonderhoud zullen er per 1 januari nog een aantal andere zaken gaan veranderen. Op dit moment zijn er elf verschillende kindregelingen. Dit aantal wordt teruggebracht naar vier. De regelingen die blijven bestaan zijn: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Zo worden onder meer de alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting afgeschaft.