“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Nieuws over de wijziging van alimentatie

13 nov, 2017 | 2016-2020
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Al een behoorlijke poos geleden werd er door de VVD, PvdA en D66 een voorstel gedaan voor een wijziging van de manier waarop er met kinder- en partneralimentatie wordt omgegaan. De Raad voor de rechtspraak boog zich hierover. Het uitgangspunt van de nieuwe plannen is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorziet en dat beide ouders verplicht zijn om voor de kinderen te betalen. Hier kan de Raad voor rechtspraak zich goed in vinden. Dit sluit goed aan bij de veranderde maatschappelijke opvattingen. De vraag is wel of de wetsvoorstellen de berekening van de alimentatie eenvoudiger maken.

De kinderalimentatie

De VVD en de PvdA willen een eerlijker en duidelijker systeem voor de kinderalimentatie. Zij willen de berekening hiervan wettelijk vastleggen en eenvoudiger maken. Op deze manier begrijpen ouders beter waar zij voor betalen. Hierdoor kun je conflicten vermijden en zijn mensen meer bereid om te betalen. In het plan van de politieke partijen zijn beide ouders onderhoudsplichtig. Stiefouders spelen geen rol. Het minimumbedrag dat moet worden bijgedragen ligt op 50 euro.

De Raad

De raad vindt het een goed idee om de manier van berekenen van de kinderalimentatie wettelijk vast te leggen. Op dit moment ligt het vaststellen van de normen voor de berekening voornamelijk bij de Rechtspraak. Dit terwijl het logischer is om dit bij de wetgever neer te leggen. Daarin is de Raad positief. Toch hebben zij zo hun twijfels over de complexiteit van de berekening. Bij het berekenen van de alimentatie gaat men uit van het inkomen. De berekening van het inkomen blijft complex. Hier verandert het wetsvoorstel niets aan. Daarnaast is de verplichte minimumbijdrage een vraagteken. De alimentatie zou qua betaling altijd voor gaan. Maar hoe zit het dan met andere schuldeisers.

De partneralimentatie

Ook voor de partneralimentatie werd een nieuw wetsvoorstel gedaan. Ook dit voorstel is volgens de Raad iets te optimistisch. Zo gaat men er in het nieuwe voorstel vanuit dat partners onderling bij het trouwen al kunnen afspraken of er bij scheiding sprake zal zijn van partneralimentatie en hoeveel. De Raad vermoedt dat er maar weinig mensen zijn die hier goede afspraken over kunnen maken. Daarnaast willen de partijen in het wetsvoorstel de duur en de hoogte van de partneralimentatie beperken. Zo gaat het wetsvoorstel uit van ieder vermogen om zelf geld te verdienen (verdiencapaciteit). De alimentatie is dan een compensatie voor de achterstand op de arbeidsmarkt die tijdens het huwelijk is opgelopen. Nieuwe partners spelen geen rol en de hoogte kan men zelf berekenen.

Huidige samenleving

De Raad vindt het goed dat de duur en de hoogte opnieuw onder de loep worden genomen. De nieuwe plannen passen goed bij de huidige samenleving, maar wel met een aantal kanttekeningen. Zo wordt in het voorstel nog maximaal 5 jaar alimentatie betaald. Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd, dan is er 10 jaar recht op partneralimentatie. Exen van 55 jaar en ouder zouden tot de AOW alimentatie moeten gaan ontvangen, omdat het voor hen lastig is om iets aan hun positie op de arbeidsmarkt te doen. De Raad wil dit echter uitbreiden. Zij willen ook graag aandacht voor vrouwen van 50 tot 55 jaar, die thuis zijn geweest voor de kinderen. Ook zij hebben maar weinig kans om een baan te vinden. Ook zij zouden tot de AOW doorbetaald moeten worden. Daarnaast voorspelt de Raad dat het bepalen van de verdiencapaciteit nogal wat problemen op zal gaan leveren.

Al met al kunnen de plannen terug naar de tekentafel. Zodra er meer bekend wordt over het doorvoeren van deze ideeën lees je dat meteen op onze site.