“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

De Rechtspraak bestaat uit 17 gerechten, de Raad voor de rechtspraak en drie landelijke diensten. Zij vormen samen met de Hoge Raad der Nederlanden en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de derde staatsmacht. In de Agenda van de Rechtspraak kijken zij terug op de afgelopen jaren en stellen zichzelf een aantal doelen voor de komende jaren. Dit om de rechtspraak te verbeteren en toegankelijker te maken.

Afgelopen jaren

De afgelopen jaren waren vooral gericht op de herziening van de gerechtelijke kaart. Er verdwenen in totaal 8 rechtbanken en 1 gerechtshof. Ook de bestuurs- en organisatiestructuur werd in alle gerechten gewijzigd. Dit om uiteindelijk de kwaliteit van de rechtspraak voor de toekomst te waarborgen.

Snelle rechtspraak

De eerste doelstelling is dat rechtszaken in 2018 40% korter zullen duren dan in 2013. Hiermee gaat de rechtspraak met zijn tijd mee. Alles gaat steeds sneller en ook binnen de rechtspraak heeft de samenleving behoefte aan een hoger tempo. De winst moet gehaald worden door makkelijkere procedures en meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Ook worden zaken alleen nog overgedragen als het echt noodzakelijk is, zodat dezelfde rechter de hele zaak van begin tot eind zal behandelen.

Toegankelijke rechtspraak

De tweede doelstelling is dat in 2018 ten minste 70% van de partijen en professionals tevreden is over de begrijpelijkheid van de procedures en de (digitale) toegankelijkheid van de rechtspraak. Op dit moment ligt dit percentage op 56%. Dit moet worden behaald door bijvoorbeeld een verbetering van voorlichting over procedures, publiekelijk gehoor geven aan kritiek vanuit de samenleving, betere bereikbaarheid, meer digitale mogelijkheden en meer duidelijkheid.

Deskundige rechtspraak

De laatste doelstelling gaat over deskundigheid. De Rechtspraak wil deze deskundigheid gaan versterken, omdat in de steeds complexere samenleving ook de zaken steeds complexer worden. Dit willen zij aanpakken door rechters gezamenlijk de professionele standaarden te laten vaststellen en deze ook actueel te houden. Daarnaast komt er meer aandacht voor specialisaties binnen de gerechten en tussen de gerechten. Ook zal het effect van het handelen van rechters goed worden bekeken.