“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Geen indexering meer voor ondernemer

17 apr, 2018 | 2016-2020
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

In 2015 gingen een ondernemer en zijn vrouw uit elkaar. Hij moest een flink bedrag aan partneralimentatie aan de ex betalen. Toen dit bedrag op 1 januari 2017 nog hoger werd door de indexering besloot de man aan de bel te trekken. De winst uit de onderneming van de man daalde al jaren, waardoor hij de alimentatie eigenlijk al niet meer kon opbrengen en een verhoging daarvan ook niet redelijk vond. De ondernemer stapte naar de rechter en kreeg gelijk. De alimentatie werd naar beneden bijgesteld en hij werd vrijgesteld van de indexeringsplicht.

Minder winst

Dit besloot rechtbank Noord-Holland onlangs tijdens een zitting. De ondernemer kon met zijn cijfers duidelijk aantonen dat de winst uit zijn onderneming ieder jaar lager werd. In 2015 werd bepaald dat hij 1658 euro aan partneralimentatie moest betalen. In januari 2017 werd dit bedrag nog eens verhoogd naar 1715 euro per maand. Dit terwijl hij zijn winst alleen maar zag afnemen.

Nihil

In eerste instantie probeerde de man de partneralimentatie op nihil te laten stellen. Dit vooral omdat hij van mening was dat zijn ex geen enkele moeite deed om in haar eigen levensonderhoud te gaan voorzien. Ondanks het feit dat de vrouw inderdaad niet actief op bestaande vacatures reageerde besloot de rechtbank hier niet in mee te gaan. Dit had vooral te maken met de leeftijd van de vrouw. Gezien haar leeftijd kon niet van haar worden verwacht dat zij in zo’n korte tijd al in haar eigen levensonderhoud zou kunnen voorzien. Een nihilstelling was hiermee van de baan.

Lagere alimentatie

Toch is de rechtbank wel gevoelig voor de argumenten van meneer over het dalen van de winst. Uit de cijfers blijkt inderdaad dat het resultaat van de onderneming al jarenlang daalt. Dit moet ook de advocaat van de vrouw uiteindelijk beamen. De rechtbank besluit dat de winst waar het alimentatiebedrag destijds op is gebaseerd in de huidige situatie niet meer realistisch is. Het nieuwe bedrag wordt dan ook vastgesteld aan de hand van de recente winst van 2017. Hieruit komt een nieuw alimentatiebedrag van 952 euro.

Geen indexering

Afgaand op de cijfers van de onderneming valt niet de ontkennen dat de winst van het bedrijf ieder jaar verder afneemt. Dit is voor de rechtbank een goede aanleiding om te beslissen meneer vrij te stellen van de wettelijke indexering.